I седмица обикн. време – сряда – год. II – 01о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

I седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга на Самуил.                         I Цар 3,1-10.19-20

В онези дни:

Момчето Самуил служеше на Господа при Илий: словото Господне беше редко в онези дни, виденията не бяха чести. И случи се в онова време, когато Илий лежеше на мястото си, — очите му бяха почнали да се премрежват, и той не можеше да види – и светилникът Божий още не беше угаснал, и Самуил лежеше в храма Господен, дето беше ковчегът Божий.

И викна Господ: „Самуиле!“ Той отговори: „Ето ме!“ И се затече при Илий и рече: „Ето ме! Ти ме вика“. Но този отговори „Аз не съм те викал; иди си легни“. И той отиде и си легна.

Но Господ викна втори път към Самуила. Той стана и отиде пак при Илий и рече: „Ето ме! Ти ме вика.“ Но той рече: „Аз не съм те викал, синко; иди си легни“. Самуил още не познаваше тогава гласа на Господа, и още не бе му се откривало словото Господне.

Викна Господ към Самуил и трети път. Той стана и отиде при Илий и рече: „Ето ме! Ти ме вика“. Тогава Илий разбра, че Господ зове момчето, и рече на Самуил: „Иди си легни, и когато те повика, . ти кажи: „Говори, Господи, понеже твоят слуга те слуша.“ И отиде Самуил и легна на мястото си.

И Господ дойде, застана и викна, както първия и втория път: „Самуиле, Самуиле!“ И Самуил рече: „Говори, Господи, понеже твоят слуга те слуша.“

Самуил порасна, и Господ беше в него; и не остана ни една негова дума неизпълнена. И цял Израил от Дан до Вирсавия узна, че Самуил се е удостоил да бъде пророк Господен.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 39,2 и 5.7-8а.вв-9.10 (О: 8а и 9а)

 

О Ето, ида. Господи, за да изпълня волята ти.

 

Твърдо се уповавах на Господа и Той се наклони към мене и чу моите вопли. Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа, и се не обръща към горделивите и към ония, които се отбиват към лъжата. O

 

Жертва и приношение Ти не пожела, но ми продупчи ушите. Всесъже-ние и жертва за грях не поиска, тогава рекох: „Ето, ида. О

 

В книжния свитък е писано за мене: да изпълня волята ти. Боже мой, пожелах, и Твоят закон е в сърцето ми.“ О

 

Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си; Ти знаеш това. Господи. О

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              1,29-39

В онова време:

Щом Исус излезе от синагогата, дойде в къщата на Симон и Андрея с Яков и Иван. А тъщата Симонова лежеше от огница; и начаса Му казват за нея. Като се приближи. Той я хвана за ръка и я повдигна; и огницата я остави, и тя им прислужваше.

А привечер по заник – слънце, довеждаха при Него всички болни и хванати от бяс. И целият град се бе събрал пред вратата. И Той изцери мнозина, които страдаха от разни болести; изгони много бесове, и не оставяше бесовете да казват, че знаят, какво Той е Христос.

А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в самотно място, и там се молеше. Симеон и ония, които бяха с Него притърчаха подире Му; и като го намериха, казаха Му: „Всички те търсят.“

Той им каза: „Да идем в близките села и градове, та и там да проповядвам, защото затова съм излязъл. И проповядваше в синагогите им по цяла Галилея и изгонваше бесовете.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.