I седмица обикн. време – понеделник – год. II – 01о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

I седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Начало на първата книга на Самуил.                          I Цар 1,1-8

Имаше един човек от Раматаим – Цофим, от Ефремовата планина, името му беше Елкана, син на Иерохама, син на Илия, син на Тоху, син Цуфов – ефратец. Той имаше две жени: едната се казваше Анна, а другата Фенена. Фенена имаше деца, Анна пък нямаше деца.

И в определени дни този човек отиваше в града си да се поклони и принася жертва на Господа Саваот в Силом; там бяха Илий и двамата му синове Офни и Финеес, свещеници на Господа.

В деня, когато Елкан принасяше жертва, даваше части на жена си Фенена и на всичките си синове и дъщери; на Анна пък даваше особена част, понеже обичаше Анна, макар че Господ бе заключил утробата й. Съперницата й я много огорчаваше, та я караше да роптае, задето Господ бе заключил утробата й.

Тъй биваше всяка година, когато тя отиваше в дома Господен;

онази я огорчаваше, а тази плачеше и не ядеше. И рече й Елкана, мъж й: „Анно, защо плачеш и защо не ядеш, и от какво тъжи сърцето ти? Не струвам ли аз за тебе повече от десет сина?“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 115,12-13.14 и 17.18-19 (О: 17а)

 

О На Тебе, Господи, ще принеса хвалебна жертва.

 

Какво да въздам на Господа за всичките му благодеяния към мене? Чашата на спасението ще приема, и името Господне ще призова. O

 

Моите оброци ще дам на Господа пред целия негов народ. На Тебе ще принеса хвалебна жертва и името Господне ще призова. О

 

Моите оброци ще дам на Господа през целия негов народ, в дверите на дома Господен, посред тебе, Иерусалиме! О

 

О Алилуя. Наближи царството Божие, казва Господ, покайте се и вярвайте в Евангелието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              1,14-20

След като бе предаден Иван, Исус дойде в Галилея и, проповядвайки благовестието за царството Божие, казваше: „Времето се изпълни, и наближи царството Божие: покайте се и вярвайте в Евангелието.“

А като вървеше покрай Галилейското море, видя Симона и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И рече им Исус: „Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци.“ И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след Него.

И като отмина малко. Той видя Якова Зеведеев и брата му Иван, също в кораб, да кърпят мрежите си; и тозчас ги повика. И те оставиха баща си Зеведея в кораба с надничарите и тръгнаха след Него.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.