I седмица обикн. време – петък – год. II – 01о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

I седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга на Самуил.                         I Цар 8,4-7.10-22а.

В онези дни:

Събраха се всички старейшини Израилеви, дойдоха при Самуил в Рама и му рекоха: „Ето, ти остаря, а синовете ти не вървят по твоите пътища, затова постави ни цар, който да ни съди, както е у другите народи.“ Тези думи не бяха приятни на Самуил, когато те казаха: „Дай ни цар, който да ни съди.“ И Самуил се помоли на Господа. И Господ рече на Самуил: „Чуй народния глас във всичко, що ти говорят;

защото те не отхвърлиха тебе, а отхвърлиха Мене, за да не царувам над тях.“

И Самуил обади всички тези думи Господни на народа, който искаше от него цар, и рече: „Ето какви ще бъдат правата на царя, който ще царува над вас: той ще взима синовете ви и’ще ги прави свои колесничари и свои конници, и те ще препускат пред колесниците му; и ще ги постави да му бъдат хилядници и петдесетници, да му обработват нивите, да жънат житото му и да му правят войнишко оръжие и всичко потребно за колесниците му. Ще взима дъщерите ви да правят благовонни мазила, да готвят ястия и пекат хляб; ще взима най-добрите ви ниви, лозя и маслинени градини и ще ги дава на слугите си. Ще взима робите и робините ви, най-добрите ви момци и ослите ви и ще ги употребява за своя работа, ще взима десятък от дребния ви добитък, и вие сами ще му бъдете роби. Ще заохкате тогава от царя си, когото сте си избрали, и Господ няма да ви отговаря тогава.“

Но народът не рачи да послуша гласа на Самуил и каза: „Не, нека има цар над нас, и ние ще бъдем като другите народи: ще ни съди нашият цар и ще върви пред нас, и ще води нашите войни.“ И Самуил изслуша всички тези думи на народа и ги предаде в ушите на Господа. И Господ рече на Самуил: „Послушай гласа им и постави им цар.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 88,16-17.18-19 (О: срв 2а)

 

О Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам.

 

Блажен народът, който познава тръбния зов! Те ходят в светлината на лицето Ти, Господи, и за твоето име се радват цял ден и с Твоята правда се възвишават. O

 

Защото Ти си украса на силите им, и с Твоето благоволение се издига нашият рог. Защото от Господа е нашия щит и от Светия Израилев – нашия цар. О

 

О Алилуя. Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети своя народ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              2,1-12

След няколко дни Исус пак влезе в Капернаум: и се разчу, че е в една къща, и се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат; и Той им проповядваше словото.

И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха четворица. И като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният. Като видя Исус вярата им, каза на разслабения: „Чедо, прощават ти се греховете.“

Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: „Какво тъй богохулствува Тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?“

Исус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: „Що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: „Прощават ти се греховете“, или да кажа: „Стани, вземи си одъра и ходи?“ Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения): „Тебе казвам: Стани, вземи си одъра и върви у дома си.“

Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: „Никога такова нещо не сме виждали.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.