I седмица обикн. време – вторник – год. II – 01о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

I седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга на Самуил.                      I Цар 1,9-20

В онези дни:

След като ядоха и пиха в Силом, Анна стана, а свещеник Илий седеше тогава на седалището при входа на храма Господен. Тя скърбеше в душата си и се молеше на Господа и горко плачеше, и даде оброк, думайки:

„Господи Саваоте! Ако ти погледнеш милостиво на скръбта на твоята рабиня и си спомниш за мене, и не забравиш рабинята си и дадеш на рабинята си дете от мъжки пол, аз ще го дам на Господа в дар за през всички дни на живота му, и бръснач няма да се допре до главата му.“

Докато тя се молеше дълго пред Господа, Илий я гледаше в устата. Понеже Анна говореше в сърцето си, а устата й само мърдаха, и гласът й се не чуваше, то Илий я сметна за пияна. И рече й Илий:

„Докога ще бъдеш пияна? Отрезни от виното си.“

Анна отговори и рече: „Не, господарю мой; аз съм жена, която душевно скърби; вино и сикер не съм пила, а изливам душата си пред Господа. Не смятай рабинята си за лоша жена, защото от голямата си печал и от скръбта си говорих аз до сега.“

Отговори Илий и рече: „Иди си смиром и Бог Израилев ще изпълни молбата ти, за която го моли.“

А тя отговори: „Дано рабинята ти намери милост в твоите очи.“ И тя тръгна по пътя си, и яде, и лицето й не беше вече печално, както по-преди.

И сутринта те станаха, поклониха се пред Господа и се върнаха у дома си в Рама. И Елкана позна жена си Анна и Господ си спомни за нея. След няколко време Анна зачена, роди син и му даде име Самуил, понеже го бе измолила от Господа.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

I Сам 2,1.4-5.6-7. 8абсд (О: 1а)

 

О Зарадва се сърцето ми в Господа, моя Спасител.

 

Зарадва се сърцето ми в Господа: въздигна се родът ми чрез моя Бог: широко се разтвориха устата ми против моите врагове, защото се радвам поради спасението Ти. O

 

Лъкът на силите се пречупва, а слабите се със сила препасват. Ситите работят за хляб, а гладните почиват; докато бездетната ражда мнозина, многодетната изнемощава. О

 

Господ умъртвява и съживява, сваля в преизподнята и изважда; Господ прави човека сиромах и богат, унижава го и го въздига. О

 

От праха Той подига бедния, от калта възвишава сиромаха, като го туря да седне с велможите и му дава наследство престола на славата. О

 

О Алилуя. Възприемете словото Божие не като слово човешко, а като слово Божие, каквото е и наистина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              1,21-28

В град Капернаум в събота Исус влезе в синагогата и поучаваше. И чудеха се на учението Му, понеже Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците.

Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза:

„О, какво имаш Ти с нас, Исусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная, кой си Ти, Светия Божий.“

Но Исус му запрети, като рече: „Млъкни и излез от него!“ Тогава нечистият дух, като го стърси и изкрещя с висок глас, излезе от него.

И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един други се питаха и казваха: „Що е това? Какво е това ново учение, та и на нечисти духове Той властно заповядва, и те Му се покоряват?“ И веднага се пръсна слух за Него по цялата околност Галилейска.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.