I седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 01о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

I седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите.                       3,7-14

Братя:

Както Светии Дух казва: „Днес, кога чуете гласа Му, да не ожесточавате сърцата си, както кога роптаехте в деня на изкушението в пустинята, дето бащите ви Ме изкусиха, изпитаха Ме и видяха делата Ми през четиридесет години; затова възнегодувах против оня род и рекох: „винаги се заблуждават в сърцето си и сами не познаха пътищата Ми“; затова се заклех в гнева Си: „че те не ще влязат в Моето покоище.“

Гледайте, братя, да не би у някого от вас да има лукаво от неверие сърце, та да отстъпи от живия Бог; но наставлявайте се всеки ден, докле се казва „днес“, за да не би някой от вас да се ожесточи чрез измамата на греха.

Защото ние станахме причастници на Христа, стига само здраво да запазим докрай наченатата вяра.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 94,6-7.8-9.10-11 (О: 8)

 

О О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си“.

 

Дойдете да се поклоним и да припаднем, да преклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец, защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци под Негови ръце. O

 

О, да бяхте сега послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си, както в Мерива, както в деня на изкушението в пустинята, дето Ме изкушаваха вашите бащи, изпитваха Ме и видяха Моето дело“. О

 

Четиридесет години бях дразнен от този народ, и казах: „Това е народ, който се заблуждава в сърцето си, затова се заклех в гнева Си: „Те не ще влязат в Моето покоище“. О

 

О Алилуя. Исус проповядваше Евангелието на царството, и изцеряваше всяка болест у народа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              1,40-45

В онова време:

Дохожда при Исуса един прокажен и, молейки Го, пада пред Него на колене и Му казва: „Ако искаш, можеш ме очисти.“ А Исус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: „Искам, очисти се!“ След тия Негови думи проказата веднага се махна от него, и той стана чист.

И като го изгледа строго, Исус начаса го отпрати, и му рече: „Гледай, никому нищо не обаждай, а иди, покажи се на свещеника, и принеси за очистянето си, каквото е заповядал Мойсей, тям за свидетелство.“

А той, като излезе, захвана да разказва много и да разглася за станалото, тъй че Исус не можеше вече да влезе явно в града, а се намираше навън, в самотни места. И дохождаха при Него отвсякъде.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.