I седмица обикн. време – петък – год. I – 01о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

I седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите.                         4,1-5.11

Братя,

Нека, прочее, се страхуваме, да не би, като ни е оставено обещание да влезем в Неговото покоище, някой от вас да се яви закъснял. Защото и нам се възвести, както и тям; ала словото, що бяха чули, не им принесе полза, понеже ония, които го бяха чули, не го смесиха с вяра.

А влизаме в покоището ние, които повярвахме, както Той е рекъл:

„Затова се заклех в гнева Си, че те не ще влязат в Моето покоище“, макар че Неговите дела бяха извършени от създание мира. Защото нейде е казано за седмия ден тъй: „и в седмия ден Бог си почина от всичките си дела.“ И пак там: „Не ще влязат в покоището ми.“

И тъй, нека се постараем да влезем в онова покоище, та да не би някой да падне в подобно непокорство.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 77,3 и 4вс.6с-7.8(О: срв 7с)

 

О Не забравяйте Божиите дела.

 

Каквото сме чули и узнали, и каквото са ни разказвали отците ни, като разгласяме на идещия род славата на Господа и силата му. O

 

Та и те в свое време да разказват на своите деца, да възлагат надеждата си на Бога, и да пазят неговите заповеди. О

 

Да не бъдат като бащите си, род упорит и бунтовен, непостоянен по сърце, и неверен Богу по дух. О

 

О Алилуя. Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети своя народ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              2,1-12

След няколко дни Исус пак влезе в Капернаум: и се разчу, че е в една къща, и се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат; и Той им проповядваше словото.

И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха четворица. И като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният. Като видя Исус вярата им, каза на разслабения: „Чедо, прощават ти се греховете.“

Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: „Какво тъй богохулствува Тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?“

Исус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: „Що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: „Прощават ти се греховете“, или да кажа: „Стани, вземи си одъра и ходи?“ Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения): „Тебе казвам: Стани, вземи си одъра и върви у дома си.“

Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: „Никога такова нещо не сме виждали.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.