I седмица обикн. време – вторник – год. I – 01о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

I седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите.                      2,5-12

Не на Ангелите Бог покори бъдната вселена, за която говорим; а, напротив, някой бе засвидетелствувал нейде си, казвайки: „Що е човек, та го помниш, или син човечески, та го спохождаш? Понизил си го малко нещо спроти Ангелите: със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на Твоите ръце: всичко си покорил под нозете му.“

А щом му е всичко покорил, то ще рече нищо не е оставил нему непокорено; сега обаче още не виждаме да му е всичко покорено.

Виждаме обаче, че Исус, който бе малко нещо понизен пред Ангелите, зарад претърпяната смърт биде увенчан със слава и чест, та по Божия благодат да вкуси смърт за всички.

Защото подобаваше на Оня, заради Когото е всичко и от Когото е всичко, след като приведе в слава много синове, чрез страдания да усъвършенствува началника на тяхното спасение. Защото както освещаващият, тъй и освещаваните, всички са от Едного, затова Той се не срамува да ги нарича братя, думайки: „Ще възвестя името Ти на братята Си, посред църква ще те възпея.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 8,2а.5.6-7.8-9 (О: срв 7)

 

О Ти постави Сина си над делата на Твоите ръце.

 

Господи, Господи наш, колко е величествено Твоето име по цялата земя! Що е човек, та го помниш? Или син човешки, та го спохождаш? O

 

Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите, със слава и чест си го увенчал; и си го поставил над делата на Твоите ръце. О

 

Всичко си покорил под нозете му, овци и волове всички, а също и зверовете полски, птици небесни и риби морски, всичко, що преминава морските пътища. О

 

О Алилуя. Възприемете словото Божие не като слово човешко, а като слово Божие, каквото е и наистина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              1,21-28

В град Капернаум в събота Исус влезе в синагогата и поучаваше. И чудеха се на учението Му, понеже Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците.

Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза:

„О, какво имаш Ти с нас, Исусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная, кой си Ти, Светия Божий.“

Но Исус му запрети, като рече: „Млъкни и излез от него!“ Тогава нечистият дух, като го стърси и изкрещя с висок глас, излезе от него.

И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един други се питаха и казваха: „Що е това? Какво е това ново учение, та и на нечисти духове Той властно заповядва, и те Му се покоряват?“ И веднага се пръсна слух за Него по цялата околност Галилейска.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.