I седмица неделя – II вечерна – XIII през годината 1ов

I седмица неделя – 

XIII неделя през обикновено време

II вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Преди да има вселена и време,

Ти съществуваше – Бог Вседържител,

облечен във слава , със мощ

препасан, всевишен, вечен.

 

Небе и земя сътворил отначало,

изрече слово, биде светлината,

деня отдели от тъмата нощна

с граница светла.

 

Животът е вечен, смъртта умира –

възглася утрото Твоята вярност,

когато Исус излиза от гроба,

разпръснал мрака.

 

Смирено Те молим, стори в душите

ни грях, ни печал да не властват

вече, дари ни вяра, която не гасне,

Боже Всевишни.

 

Измити от грях във кръвта Христова и

във смъртта Му със Теб помирени,

изпълнени с Дух на истина,

с вяра Теб величаем. Амин.

 

Ант. 1. Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: * владей между враговете Си.  Алилуя

 

Псалом 109,1-5.7

 

Рече Господ Господу моему: *

Седи от дясната Ми страна,

 

докле туря Твоите врагове *

подножие на нозете Ти.

 

Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: *

владей между враговете Си.

 

В деня на Твоята сила †

народът Ти е готов със свето благолепие; *

из утроба преди денница Те родих.

 

Кле се Господ и няма да се разкае: *

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

 

Господ е Тебе отдясно, *

Той в деня на гнева Си ще порази царете;

 

По пътя из поток ще пие *

и затова ще дигне високо глава.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: * владей между враговете Си.  Алилуя

 

Ант. 2. Трепери земята * пред лицето на Господа.  Алилуя

 

Псалом 113

 

Когато Израил излезе из Египет, *

домът Яковов – от другоплеменен народ,

 

Юда стана Божия светиня, *

Израил – Божие владение.

 

Морето видя и побягна; *

Йордан назад се върна.

 

Планините скачаха като овци *

и хълмовете – като агнета.

 

Какво ти е, море , че бягаш, *

и тебе Йордане, че се назад върна!

 

Защо скачате, планини, като овци *

и вие , хълмове, като агнета?

 

Трепери, земьо, пред лицето на Господа, *

 пред лицето на Бога Яковов,

 

Който превръща скалата във водно езеро *

и камъка – във воден извор.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Трепери земята * пред лицето на Господа.  Алилуя

 

Ант. 3. Възцари се Господ, * Бог Вседържител.  Алилуя

 

Откр. 19,1-7

 

Алилуя.

Спасение и слава, чест и сила на Господа, нашия Бог.*

Защото присъдите Му са истинни и праведни.

 

Алилуя.

Хвалете нашия Бог всички Негови раби *

и вие, които Му се боите, малки и големи.

 

Алилуя.

Защото се възцари Господ, Бог Вседържител, *

да се радваме и веселим и да Му въздадем слава.

 

Алилуя.

Защото дойде сватбата на Агнеца *

и жена Му се приготви.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Възцари се Господ, * Бог Вседържител.  Алилуя

 

Четене     2 Кор. 1,3-4

Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, Отец на милосърдието и Бог на всяка утеха. Който ни утешава при всяка наша скръб, та и ние да можем да утешаваме намиращите се във всяка скръб с оная утеха, с която Бог утешава сами нас!

 

Респонсорий

В. Благословен си, Господи, * на небесната твърд.

Вс. Благословен си, Господи, * на небесната твърд.

В. Прехвален и прославен навеки.

Вс. на небесната твърд

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Благословен си, Господи, * на небесната твърд.

 

Ант. на Кантика

Година А: Който напои едного от тия малки само с чаша студена вода * в име на ученик, / истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.

Година В: Исус като хвана детето за ръка, * казва му : / Момиче, тебе казвам, стани! / Момичето веднага стана и начена да ходи.

Година С: Който е сложил ръката си върху ралото * и погледва назад, / не е годен за царството Божие.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика

Година А: Който напои едного от тия малки само с чаша студена вода * в име на ученик, / истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.

Година В: Исус като хвана детето за ръка, * казва му : / Момиче, тебе казвам, стани! / Момичето веднага стана и начена да ходи.

Година С: Който е сложил ръката си върху ралото * и погледва назад, / не е годен за царството Божие.

 

Моления

Христос е нашата Глава , а ние сме членовете на Неговото тяло. Да го възхваляваме и с радост да възкликнем:

Господи, да дойде царството Ти.

Спасителю наш, направи Своята Църква жив знак на единството на цялото човечество

 и действен инструмент за спасението на всички народи.

Бъди винаги с епископите и с нашия папа ,

—  дари им единство, мир и любов.

Стори християните да се единят с Тебе като с Божествена глава

  и с живота си да свидетелстват за Твоето царство.

Благоволи да дариш мир на света,

  нека навсякъде да царят безопасност и съгласие.

Дай на починалите славата на възкресението,

—  стори да станем участници в тяхното щастие.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, Който пожела чрез благодатта на осиновението да ни направиш чеда на светлината, † стори, молим Ти се, да не попаднем в мрака на греховете, * а да бъдем винаги озарени от блясъка на Твоята истина. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.