I Седмица Адв. – Събота вечерна – 1ав

I седмица Адвентна –

Събота вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Алелилуя.

 

Химн

 

Творец на небето звездно,

светило в нашата вяра,

Христе, нас всички изкупил,

послушай как ти се молим.

 

Светът във смъртна опасност

със милост Те преизпълни,

спасение стана за  него,

плати човешката слабост.

 

Във мрак светът бе потънал,

но Ти като ярко слънце

изгря от чиста утроба,

роден от Дева Мария.

 

Небесни и земни твари,

на Тебе само подвластни,

смирено чест Ти отдават

и славят Твоята сила.

 

На Теб, Пресвяти, се молим,

преди за съд да се върнеш,

пази ни в живота земен

от дяволските засади.

 

Христе, принасяме слава

на Теб, Владико преблаги,

с Отца и Духа на обич,

навеки във висините. Амин.

 

Ант. 1. Благовестете на народите: * Ето иде нашият Бог и Спасител.

 

Псалом 140,1-9

 

Господи, към Тебе викам : Побързай към мене, *

чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе!

 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, *

въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва.

 

Постави, Господи, стража на устата ми *

и огради вратата на устните ми;

 

не давай да се отклони сърцето ми *

към думи лукави за извиняване на грешни дела

 

заедно с людете , които вършат беззаконие, *

и да не вкуся от техните сласти.

 

Нека праведникът ме наказва: това е милост; †

нека ме изобличава: това е най-добър елей, който няма да повреди главата ми; *

но моите молби са против злодействата на беззаконниците.

 

Техните водачи са се пръснали по стръмни скали *

и слушат думите ми, защото са приятни.

 

Сякаш земята разкъртват и ни дробят; *

сипят се нашите кости в челюстта на преизподнята.

 

Но към Тебе , Господи, Господи, са очите ми; *

на Тебе се уповавам, не отритвай душата ми!

 

Запази ме от подставените за мене примки, *

от клопките на беззаконниците .

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Благовестете на народите: * Ето иде нашият Бог и Спасител.

 

Ант. 2. Ето, ще дойде Господ, * а с Него всичките Му светии, / този ден ще изгрее голяма светлина.

 

Псалом 141

 

С гласа си викнах към Господа, *

с гласа си се Господу помолих;

 

излях пред Него молбата си: *

скръбта си Нему открих.

 

Когато изнемогваше духът ми, *

Ти знаеше моята пътека.

 

На пътя, по който ходих, *

те скришно примки ми поставиха.

 

Гледам надясно и виждам, *

че никой ме не признава:

 

няма убежище за мене, *

никой се не грижи за душата ми.

 

Викнах към Тебе, Господи, †

и казах: Ти си мое прибежище *

и мой дял в земята на живите.

 

Чуй моите вопли, *

защото твърде изнемогнах;

 

избави ме от моите гонители, *

защото те са по-силни от мене.

 

Изведи от тъмница душата ми, *

за да славя Твоето име.

 

Около мене ще се съберат праведните, *

кога ми сториш благодеяние.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Ето, ще дойде Господ, * а с Него всичките Му светии, / този ден ще изгрее голяма светлина.

 

Ант. 3. Ще дойде Господ с голяма сила * и всеки човек ще Го види.

 

Фил. 2,6-11

 

Исус, Който, бидейки в образ Божий, †

не счете за похищение *

да бъде равен Богу;

 

но понизи Себе Си, *

като прие образ на раб

 

и се уподоби на човеци; *

и по вид се оказа като човек,

 

смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, *

и то смърт кръстна.

 

Затова и Бог Го високо въздигна *

и Му даде име , което е по- горе от всяко име ,

 

та в името на Исуса да преклони колене *

всичко небесно, земно и подземно

 

и всеки език да изповяда, *

че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Ще дойде Господ с голяма сила * и всеки човек ще Го види.

 

Четене    1Сол. 5,23-24

Сам Бог на мира да ви освети напълно и целият ваш дух и душата, и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Исуса Христа. Верен е Оня, Който ви призовава, Който и ще стори това.

 

Респонсорий

В. Яви ни, Господи, * Твоята милост.

Вс. Яви ни, Господи, * Твоята милост.

В. И ни дари Твоето спасение.

Вс. Твоята милост.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Яви ни, Господи, * Твоята милост.

 

Ант. на Кантика: 

Година А: Бъдете будни, * понеже не знаете в кой час ще дойде вашият Господ.

Година В: Ето Господ иде отдалеч * и цялата вселена е пълна с Неговата слава.

Година С: И ще бъдат поличби * по слънцето и месечината и по звездите , / а по земята тъга у народите, / и тогава ще видят Сина Човечески да иде на облаци, / със сила и слава голяма.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика: 

Година А: Бъдете будни, * понеже не знаете в кой час ще дойде вашият Господ.

Година В: Ето Господ иде отдалеч * и цялата вселена е пълна с Неговата слава.

Година С: И ще бъдат поличби * по слънцето и месечината и по звездите , / а по земята тъга у народите, / и тогава ще видят Сина Човечески да иде на облаци, / със сила и слава голяма.

 

Моления

Христос е радост и веселие за всички, които Го очакват; да Му се молим и да Го призовем:

Ела, Господи, не се бави.

С радост очакваме Твоето идване,

—  ела, Господи Исусе.

Ти си преди всички векове,

—  ела да спасиш хората, които живеят в днешно време.

Ти създаде вселената и всичко, което живее в нея,

—  ела, за да изкупиш делото на Твоите ръце.

Ти не се поколеба да приемеш нашето смъртно естество,

—  ела да ни избавиш от властта на смъртта.

Ти дойде, за да имаме живот в изобилие,

—  ела и ни дари вечен живот.

Ти обедини всички хора в Своето Царство,

—  ела да събереш онези, които искат да гледат Твоето лице.

 

Отче наш…

 

Молитва

Всемогъщи Боже, стори чрез добри дела да се подготвим за срещата с Христос , Който иде, † а в съдния ден, причислени към Неговите избрани, * да придобием Небесното царство. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, † Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.