I постна седмица – четвъртък – 01п

I постна седмица – четвъртък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Естир.                         14, 1.3-5.12-14 

В онези дни:

Царица Естир прибегна към Господа, обзета от смъртна горест.

И молеше се на Господа, Бога Израилев, думайки:

„Господи мой! Ти едничък си наш Цар; помогни на мене, която съм сама и нямам помощник, освен Тебе! Защото моята неволя е близо до мене. Слушала съм, Господи, от баща си в моето родно коляно, че Ти, Господи, си Си избрал Израил от всички народи, и нашите отци – от всичките им прадеди, за вечно наследие, и си извършил с тях това,за което си им говорил.

Спомни си, Господи, яви се нам във всяко време на скръбта ни и дай ни мъжество. Царю на боговете и Владико на всяко началство, подари на устата ми благоприятна дума пред тоя лъв и изпълни сърцето ми с омраза към оня, който ни преследва, за гибел нему и на неговите едномисленици.

Нас пък избави чрез Твоята ръка и помогни на мене, която съм сама и нямам помощник, освен Тебе, Господи, който всичко знаеш.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 137, 1 – 2а.2вс – 3.7с – 8 (О: За)

 

О В деня, когато повиках, Ти ме послуша.

 

Славя Те от все сърце, Господи, задето послуша всички думи на устата ми, пея Ти през лицето на Ангелите, покланям се пред светия Ти храм. O

 

Слава на твоето име, за Твоята милост и истина. В деня, когато повиках, Ти ме изслуша; всели бодрост в душата ми. О

 

Твоята десница ще ме спаси. Господ ще извърши, което е потребно за мене; Твоята милост, Господи, е вечна: делата на ръцете си, не изоставяй. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Сърце чисто създай в мене, Боже, и върни ми радостта на Твоето спасение.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              7,7-12

В онова време:

Исус каза на учениците си:

„Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на тоя, който хлопа, ще се отвори.

Има ли помежду ви човек, който, кога му поиска син му хляб, да му даде камък, и кога поиска риба, да му даде змия? Ако ви, бидейки лукави, умеете да давате на чедата си добри даяния, колко повече вашият Отец Небесен ще даде блага на ония, които Му искат?

Прочее, всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие на тях. защото това е Законът и Пророците.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.