I постна седмица – събота – 01п

I постна седмица – събота

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Второзаконие.                         26,16-19 

Говори Мойсей на народа, казвайки: „Днес Господ, Бог твой, ти заповядва да изпълняваш всички тия наредби и закони: спазвай и изпълнявай ги от всичкото си сърце и от всичката си душа.

Днес си рекъл на Господа, че Той ще бъде твой Бог, че ти ще ходиш по пътищата Му и ще пазиш наредбите Му и законите Му и ще слушаш гласа Му.

И Господ ти обеша днес, че ти ще бъдеш Негов, собствен народ, както ти бе говорил, ако пазиш всичките Му заповеди; и че Той ще те постави по-горе от всички народи, които е сътворил, в почет, слава и великолепие, и че ти ще бъдеш свет народ на Господа, твоя Бог, както бе Той говорил.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118, 1 – 2.3 – 5.7 – 8 (О: Срв 1)

 

О Блажени, които ходят по закона Господен.

 

Блажени непорочните в пътя си, които ходят по закона Господен. Блажени, които пазят откровенията Му и от сърце Го търсят. O

 

Ти заповяда да пазя твърдо твоите заповеди. О, да бяха се насочили моите пътища към спазване на Твоите уста ви. О

 

Славил бих Те с правото на сърцето, като се уча от съдбите на Твоята правда. Ще пазя Твоите устави; не ме оставяй съвсем. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Ето сега благоприятно време, ето сега ден на спасение.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              9,43-48

В онова време: Исус каза на учениците си:

„Слушали сте, че бе казано „Обичай ближния си, и мрази врага си.“

Аз пък ви казвам Обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни.

Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не, правят ли същото и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците?

И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.