I постна седмица събота – I вечерна – 1пв

I постна седмица събота  

I вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

 

Химн

 

Вървим подир Тебе – избран Твой народ сме,

Ти, Боже, ни водиш във стълба Си огнен,

показваш ни път за спасително бягство

на грях и смърт от земята.

 

Страх няма в душите пред меча на ангел,

изпратен сърца да сломи затвърдели,

вървим през вода и през суха пустиня,

земя обещана дирим.

 

Брегът на Йордан е все още далече,

борбата с врага на надеждата – трудна,

но сила, утеха ще имаме скоро

в кръвта на своя Спасител.

 

И вярваме твърдо, че Ти ще помогнеш

да стигнем най-после отечество вечно

и с милост в сърцето Си нас ще приемеш,

умити в благодатта Ти.

 

В покайното време със пост и молитва

вървим към Пасхалната нощ съкрушени

и Тебе прославяме, Отче Небесни, Теб,

Сине и Душе Свети. Амин.

 

Ант. 1. Със смирен дух и съкрушено сърце * да бъдем приети от Тебе, Господи; да Ти бъде приятно, Господи Боже, жертвоприношението, което днес извършваме пред Тебе.

 

Псалом 140,1-9

 

Господи, към Тебе викам : Побързай към мене, *

чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе!

 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, *

въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва.

 

Постави, Господи, стража на устата ми *

и огради вратата на устните ми;

 

не давай да се отклони сърцето ми *

към думи лукави за извиняване на грешни дела

 

заедно с людете , които вършат беззаконие, *

и да не вкуся от техните сласти.

 

Нека праведникът ме наказва: това е милост; †

нека ме изобличава: това е най-добър елей, който няма да повреди главата ми; *

но моите молби са против злодействата на беззаконниците.

 

Техните водачи са се пръснали по стръмни скали *

и слушат думите ми, защото са приятни.

 

Сякаш земята разкъртват и ни дробят; *

сипят се нашите кости в челюстта на преизподнята.

 

Но към Тебе , Господи, Господи, са очите ми; *

на Тебе се уповавам, не отритвай душата ми!

 

Запази ме от подставените за мене примки, *

от клопките на беззаконниците .

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  Със смирен дух и съкрушено сърце * да бъдем приети от Тебе, Господи; да Ти бъде приятно, Господи Боже, жертвоприношението, което днес извършваме пред Тебе.

 

Ант. 2. В оня ден ще викаш Господа * и Той ще те чуе, ще Го призовеш и Той ще ти отговори: Ето Ме.

 

Псалом 141

 

С гласа си викнах към Господа, *

с гласа си се Господу помолих;

 

излях пред Него молбата си: *

скръбта си Нему открих.

 

Когато изнемогваше духът ми, *

Ти знаеше моята пътека.

 

На пътя, по който ходих, *

те скришно примки ми поставиха.

 

Гледам надясно и виждам, *

че никой ме не признава:

 

няма убежище за мене, *

никой се не грижи за душата ми.

 

Викнах към Тебе, Господи, †

и казах: Ти си мое прибежище *

и мой дял в земята на живите.

 

Чуй моите вопли, *

защото твърде изнемогнах;

 

избави ме от моите гонители, *

защото те са по-силни от мене.

 

Изведи от тъмница душата ми, *

за да славя Твоето име.

 

Около мене ще се съберат праведните, *

кога ми сториш благодеяние.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. В оня ден ще викаш Господа * и Той ще те чуе, ще Го призовеш и Той ще ти отговори: Ето Ме.

 

Ант. 3. Христос, за да ни заведе при Бога, * пострада за греховете ни, Праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух.

 

Фил. 2,6-11

 

Исус, Който, бидейки в образ Божий, †

не счете за похищение *

да бъде равен Богу;

 

но понизи Себе Си, *

като прие образ на раб

 

и се уподоби на човеци; *

и по вид се оказа като човек,

 

смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, *

и то смърт кръстна.

 

Затова и Бог Го високо въздигна *

и Му даде име , което е по- горе от всяко име ,

 

та в името на Исуса да преклони колене *

всичко небесно, земно и подземно

 

и всеки език да изповяда, *

че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Христос, за да ни заведе при Бога, * пострада за греховете ни, Праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух.

 

Четене     2Кор. 6,1-4а

Ние ви молим да не приемате напразно благодатта Божия. Защото казано е: “ В благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах“. Ето сега благоприятно време , ето сега ден на спасение! Ние никому с нищо не туряме препънка, за да се не опорочи служението ни, но във всичко се препоръчваме за служители Божии.

 

Респонсорий

В. Погледни милостно, Господи, * защото съгрешихме пред Тебе.

Вс. Погледни милостно, Господи, * защото съгрешихме пред Тебе.

В. Христе, чуй нашите вопли.

Вс. защото съгрешихме пред Тебе

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Погледни милостно, Господи, * защото съгрешихме пред Тебе.

 

Ант. на Кантика

Година А: Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята , * за да бъде изкушен от дявола, и като пости четирийсет дена и четирийсет нощи, най-сетне огладня.

Година B: Исус беше там, в пустинята, четирийсет дни, * изкушаван от сатаната; беше със зверовете; и Ангелите Му служеха.

Година C: Исус, изпълнен с Духа Светаго, * върна се от Йордан и поведен беше от Духа в пустинята; там Той биде изкушаван четирийсет дена от дявола.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика

Година А: Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята , * за да бъде изкушен от дявола, и като пости четирийсет дена и четирийсет нощи, най-сетне огладня.

Година B: Исус беше там, в пустинята, четирийсет дни, * изкушаван от сатаната; беше със зверовете; и Ангелите Му служеха.

Година C: Исус, изпълнен с Духа Светаго, * върна се от Йордан и поведен беше от Духа в пустинята; там Той биде изкушаван четирийсет дена от дявола.

 

Моления

Христос стана наш учител и брат и ни остави Своя пример. Да Го прославим и да Го молим:

Оживотвори Своя народ.

Христе, Ти се уподоби на нас във всичко освен в греха, дай ни да можем да споделяме радостта с онези, които се радват, и скръбта с онези, които скърбят,

та всеки ден да се увеличава нашата любов.

Помогни ни да Ти служим в гладните братя, споделяйки хляба с тях,

и да Ти служим, напоявайки жадните.

Господи, Ти събуди Лазар от смъртния сън,

стори онези, които пребъдват в смъртта на греха, да се върнат към живота чрез вяра и покаяние.

Стори все повече хора охотно и съвършено да Те следват

по примера на Дева Мария и светците.

Нека мъртвите възкръснат в Твоята слава

и навеки да се радват на Твоята любов.

 

Отче наш…

 

Молитва

Всемогъщи вечни Боже, † стори чрез ежегодното великопостно умътвяване все по-дълбоко да вникваме в тайната на Христа * и чрез Неговата благодат да водим свят живот. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.