I постна седмица – сряда – 01п

I постна седмица – сряда

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Йона.                         3,1-10

Биде слово Господне към Йона, казвайки: „Стани, иди в Ниневия, град голям, и проповядвай в нея, което Аз ти заповядах.“

И стана Йона и отиде в Ниневия според словото Господне. А Ниневия беше град голям, на три дни ход. И почна Йона да ходи по града, колкото можеше да извърви в един ден, и проповядваше, думайки: „Още четиридесет дни – и Ниневия ще бъде разрушена!“

И повярваха Ниневийци в Бога; обявиха пост и облякоха се във вретища, мало и голямо. Тая дума дойде до царя на Ниневия – и той стана от престола, съблече царското си облекло, облече се във вретище и седна в пепел. Като заповяда да прогласят и кажат в Ниневия, от името на царя и на велможите му:

„Ни човеци, ни добитък, ни волове, ни овце да не ядат нищо, нито да ходят на паша, и вода да не пият; човеци и добитък да бъдат покрити с вретище и силно да викат към Бога; всеки да се отвърне от лошия си път и от насилието на ръцете си. Кой знае, може би, още Бог ще се умилостиви и ще отвърне от нас пламтящия си гняв и не ще загинем?“

И видя Бог делата им, че те се отвърнаха от лошия си път, и съжали за злото, за което бе казал, че ще изпрати върху тях, и не го прати.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 50, 3 – 4.12 – 13.18 – 19 (О: 19в)

 

О Сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш.

 

Помилвай ме, Боже, по милостта си; и по многото си щедрости заличи беззаконието ми. Напълно ме умий от моята вина, и очисти ме от моя грях. O

 

Сърце чисто създай в мене, Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнемай от мене. О

 

Защото нито на жертви се радваш, и ако бих Ти дал всесъжения, не би ги приел. Моята жертва, Боже, е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Но и сега, казва Господ, обърнете се към Мене от все сърце, защото съм благ и милосърден.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              11,29-32

В онова време:

Когато народът начена да се струпва, Исус започна да говори: „Лукав е този род; търси личба, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона; защото, както Йона беше личба за Ниневийци, тъй и Син Човечески ще бъде за този род.“

Южната царица ще се изправи на съд с човеците от тоя род и ще ги осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе премъдростта Соломонова; а ето, тук има повече от Соломон.“

Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона; а ето, тук има повече от Йона.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.