I постна седмица – понеделник – 01п

I постна седмица – понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Левит.                         19, 1 – 2.11-18.

Рече Господ на Мойсей, думайки:

„Обади на цялото общество Израилеви синове и им кажи: Бъдете свети, защото Аз, Господ, Бог ваш, съм свет.“ Не крадете, не лъжете и не се мамете един други. Не се кълнете лъжливо в Мое име и не осквернявай името на твоя Бог. Аз съм Господ.

Не притеснявай ближния си и не бъди грабител. Заплатата на наемника не бива да остава у тебе до сутринта. Глухия не хули и пред слепия не изпречвай нищо, с което може да се препъне; бой се от Господа, твоя Бог. Аз съм Господ.

Не вършете неправда, когато съдите; не бъди пристрастен към сиромах и не угаждай на големец; съди ближния си по правда. Не ходи да клюкарствуваш между народа и не въставай против живота на ближния си. Аз съм Господ.

В сърцето си не враждувай против брата си; изобличи ближния си и няма да понесеш грях заради него. Не отмъстявай и не бъди злобен против синовете на твоя народ. Обичай ближния си като себе си. Аз съм Господ.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 18, 8.9.10.15 (O: Ив 6, 64в)

 

О Твоите думи, Господи, са дух и живот.

 

Законът на Господа е съвършен, укрепва душата; Откровението Господне е вярно, простите прави мъдри. O

 

Господните повеления са праведни – веселят сърцето; Господнята заповед е светла – просветлява очите. О

 

Страхът Господен е чист – пребъдва навеки, съдбите Господни са истина – всички са праведни. О

 

Думите на устата ми и помислите на сърцето ми да бъдат благоугодни пред Тебе, Господи, крепост моя и Избавител мой! О

 

 

О Алилуя. Ето сега е благоприятно време, ето сега е ден на спасение. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              25,31-46

В онова време

Исус каза на учениците си:

„Когато дойде Син Човечески в славата си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели един от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната си страна, а

 козите – от лявата.

Тогава царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: „Дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създанието на света; защото гладен бях, и ми дадохте да ям; жаден бях, и ме напоихте; странник бях, и ме прибрахте; гол бях, и ме облякохте; болен бях, и ме посетихте; в тъмница бях, и ме споходихте.

Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: „Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?

А царят ще им отговори и каже: „Истина ви казвам: Доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братя, Мене сте го сторили.“

Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: „Идете от Мене, проклети, в огън вечен, приготвен за дявола и неговите ангели; Защото гладен бях, и не ми дадохте да ям; жаден бях, и не ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте.“

Тогава и те ще Му отговорят и кажат: „Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?“

Тогава ще им отговори и каже: „Истина ви казвам: „Доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.“

И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – във вечен живот.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.