I постна седмица – петък – 01п

I постна седмица – петък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иезекиил.                         18,21-28 

Това казва Господ Бог:

„Ако беззаконник се обърне от всички свои грехове, каквито е вършил, ако пази всички Мои устави и постъпва законно и праведно, ще бъде жив и не ще умре. Всички негови престъпления, каквито е вършил, не ще му се споменят; в своята правда, който ще върши, той ще бъде жив. Нима Аз искам смъртта на беззаконника, казва Господ, а не той да се обърне от пътищата си и да бъде жив?

И праведникът, ако отстъпи от своята правда и постъпва неправедно, ако върши всички тия гнусотии, що върши беззаконник, ще бъде ли жив? Всички негови добри дела, каквито е вършил, не ще бъдат споменати; поради беззаконието си, що е вършил, и поради греховете, с които е грешил, той ще умре.

И казвате: „Не е прав пътят Господен.“ Послушайте, прочее, доме Израилев Моят ли път не е прав? Не са ли вашите пътища неправи?

Ако праведник отстъпва от правдата и върши беззаконие и затова умира, той умира поради беззаконието, което е вършил. И беззаконник, ако се обърне от беззаконието, което е вършил, и извършва съд и правда – ще върне душата си към живот; защото той е видял и се е отвърнал от всички свои престъпления, каквито е вършил, той ще бъде жив, не ще умре.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 129, 1 – 2.3 – 4ав.4с – 6.7 – 8 (О: 3)

 

О Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой може да устои?

 

От дън душа викам към Тебе, Господи, Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни към глада на молбата ми. O

 

Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой може да устои? Но в Тебе е прошката на греховете, нека благоговеем пред Тебе. О

 

Уповавам се на Господа, уповава се душата ми на Словото Му, надява се душата ми на Господа. Повече отколкото стражата утрото. О

 

Нека се уповава Израил на Господа. 3ащото в Господа е милосърдието и изобилно в Него изкуплението. И Той ще избави Израил, от всичките му беззакония. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Отхвърлете от себе си всичките си грехове, казва Господ, и направете си ново сърце и нов дух.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5,20-26

В онова време:

Исус каза на ученииите си:

„Ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.

Слушали ли сте, че бе казано на древните: „Не убивай; а който убие, виновен е пред съда“. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда; а който каже на брата си: „Рака“, виновен ще бъде пред синедриона; а който пък каже „Безумнико“, виновен ще бъде за геената огнена.

И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си.

Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в  тъмница; Истина ти казвам, няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последната стотинка.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.