I постна седмица неделя литургия

ПЪРВА ПОСТНА НЕДЕЛЯ

 

Входен Антифон                                                                  Пс. 90, 15-16

Ще ме призове и ще го чуя, ще го избавя и ще го прославя, с дълголетие ще го наситя.

Не се казва Слава.

 

Колекта

Стори, всемогъщи Боже, чрез ежегодното четирисетдневно умъртвяване да разберем по-ясно Христовата тайна и да свидетелстваме за нея чрез примерния си живот. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и ца­рува в единство със Светия Дух през всички векове на веко­вете.

Казва се Верую.

 

Над даровете

Направи, молим Ти се, Боже, с тези жертвени Дарове да се подготвим подходящо, и тържествено да започнем спасите­лен за нас период на Великите Пости. Чрез Христа нашия Гос­под.

 

Предисловие за постното време 1-4


или Година А Предисловие за първа Постна Неделя (Евангелие за Изкушението Господне)

 

Св. Господ да бъде с вас.

Вс. И с твоя дух.

Св. Горе сърцата.  

Вс. Отправени са към Господа.

Св. Да бладодарим на Господа нашия Бог.

Вс. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспаси­телно, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.

Който освети усановяването на постно време с четиридесет­дневен пост, като се въздържаше от храна, и като победи за­садите на древния изкусител, ни поучи да надвиваме грехов­ните подбуди, та, чествайки с чисто сърце пасхалната тайна, да преминем към вечната Пасха.

Затова и ние с Ангелите и всички Светци пеем хвалебствен химн, като безспирно казваме:


 

Причастен Антифон                                                                 Мт. 4, 4

Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божите уста.

 

Следпричастна

Молим Ти се, Боже, подкрепени от небесния Хляб, който под­хранва в нас вярата, увеличава надеждата, и подсилва лю­бов­та, да се научим да желаем Него, който е Живия, и истинския Хляб, и да можем да живеем от всяко слово, което излиза от Твоята уста. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.