I постна седмица – неделя год. С – 01пгС

I постна седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Второзаконие.                                              26, 4 – 10

Говори Мойсей на народа, казвайки: „Свещеникът да вземе кошницата от ръката ти и да я тури пред жертвеника на Господа, твоя Бог; ти пък отговаряй и кажи пред Господа, твоя Бог: „Моят отец беше странствуващ арамеец, отиде в Египет и се засели там с неколцина човеци, и от него произлезе там народ велик, силен и многоброен. Египтяни постъпиха лошо с нас, притесняваха ни и ни налагаха тежка работа; тогава ние се оплакахме на Господа, Бога на нашите отци, и Господ чу нашите вопли и видя бедите ни, мъките ни и неволите ни; и Господ ни изведе из Египет със силна ръка и с простряна мишца, с голям ужас, с личби и чудеса, доведе ни на това място и ни даде тая земя, в която тече мед и мляко. И тъй, ето, донесох първоберките от плодовете на земята, която Ти, Господи, ми даде. И тури това пред Господа, твоя Бог, поклони се пред Господа, твоя Бог.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 90, 1 – 2.10 – 11.12 – 13.14 – 15. (О: Срв 15a)

 

О Бъди с мене, Господи, в скърби.

 

Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия. и казва на Господа: „Ти си мое прибежище, моя защита, мой Бог, на когото се уповавам“. O

 

Зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до Твоето жилище. Защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища. О

 

Ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си, Аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчещ. О

 

Задето той ме възлюби, ще го избавя; ще го защити, защото позна името Ми. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби, ще го избавя и ще го прославя. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.                                              10, 8 – 13

Братя: какво казва Писанието? „Близо до тебе е словото, в твоите уста и в твоето сърце“, сиреч, словото на вярата, което проповядваме. Защото, ако с устата си изповядваш Господа Исуса, и със сърцето си повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш, понеже със сърце се вярва за оправдаване, а с уста се изповядва за спасение. Писанието казва: „Всеки, който вярва в Него, няма да се посрами.“ Няма разлика между юдеин и елин, защото един и същ е Господ на всички, богат за всички, които Го призовават. „Защото всеки, който призове името Господне, ще се спаси…“

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Не само с хляб живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста. 

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              4, 1 – 13

В онова време:

Исус, изпълнен със Светия Дух, върна се от Йордан, и поведен беще от Духа в пустинята; там Той биде изкушаван четирийсет дена от дявола. И нищо не яде през тия дни и, като се изминаха те, най-сетне огладня. И рече Му дяволът „Ако си Син Божий, кажи на тоя камък да стане хляб.“ Исус му отговори и рече: „Писано е, че не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово Божие.“ И като Го възведе из висока планина, дяволът Му показа всички Царства на вселената в един миг време и Му рече: „Тебе ще дам властта над всички тия царства и славата им, понеже тя е мене предадена, и аз я давам, комуто искам. Ако, прочее, ми се поклониш, всичко ще бъде Твое.“ Исус му отговори и рече: „Махни се от Мене, сатана! Защото писано е: На Господа, твоя Бог, се покланяй, и Нему едному служи.“ И заведе Го в Иерусалим, постави Го на храмовата стряха и Му рече: „Ако си Син Божий, хвърли се оттук долу; защото писано е: „На Ангелите Си ще заповяда за Тебе да Те запазят“ и „на ръце ще Те понесат, да не би някак да препънеш с камък ногата си.“ Исус му отговори и рече: „Казано е: Няма да изкусиш Господа твоя Бог.“ И като свърши всички изкушения, дяволът отстъпи от Него до някое време.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.