I постна седмица – неделя год. В – 01пгВ

I постна седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                                              9,8-15

Това рече Бог на Ной и на синовете му с него: „Ето, Аз сключвам Моя завет с вас и с потомството ви подир вас, и с всяка жива душа, която е с вас, с птииите и с добитъка, и с всички земни зверове, които са при вас, с всички излезнали от ковчега, с всички земни животни.

Сключвам Моя завет с вас, няма вече да бъде изтребяна всяка плът от потопни води и не ще вече да има потоп, който да опустоши земята.“

И рече Бог: „Ето знакът на завета, който сключвам между Мене и между вас и между всяка жива душа, която е с вас, до вечни родове: Аз поставям Моята дъга в облака, за да бъде знак на завета между Мене и между земята. И кога изпратя облак на земята, ще се яви дъгата Ми в облака; и ще си спомня Моя завет, който е между Мене и между вас и между всяка душа, живееща във всяка плът; и водата няма вече да стане на потоп, за да изтреби всяка плът.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 24, 4вс – 5ав.б – 7вс.8 – 9 (O: Срв 10)

 

О Всички Твои пътища, Господи, са милост и истина за ония, които пазят завета ти.

 

Покажи ми, Господи, Твоите пътища и научи ме на Твоите пътеки. Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение. O

 

Спомни си Твоите щедрости. Господи, и Твоите милости, защото са от века. По милостта си спомни си за мене по Твоята благост, Господи. О

 

Благ и праведен е Господ, затова учи грешниците на път, насочва кротките към правда и учи кротките на своите пътища. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.                                              3,18-22

Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, Праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух, с което Той, като слезе, проповядва и на духовете, които бяха в тъмница, и които някога се не покориха, когато Божието дълготърпение ги очакваше, в дните на Ной, при строенето на ковчега, в който малцина, сиреч осем души, се избавиха от водата; образът на тая вода кръщението – което не е отмахване плътската нечистота, а обещаване Богу добра съвест, спасява сега и нас чрез възкресението на Исуса Христа, който, като се възнесе на небето, е отдясно на Бога, и Комуто се покориха Ангели, и Власти и Сили.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Не само с хляб живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста. 

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              1,12-15

В онова време:

Духът извежда Исуса в пустинята, и Той беше там в пустинята четирийсет дни, изкушаван от сатаната; беше със зверовете; и Ангелите Му служеха.

А след като бе предаден Иван, Исус дойде в Галилея и, проповядвайки благовестието за царството Божие, казваше. „Времето се изпълни, и наближи царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.