I постна седмица – неделя год. А – 01пгА

I постна седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                                              2,7 – 9; 3,1 – 7

Създаде Господ Бог човека от земна пръсти вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа.

И насади Господ Бог рай в Едем, на изток, и там настани човека, когото създаде. И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървеса, хубави на глед и добри за ядене; и дървото на живота посред рая, и дървото за познаване добро и зло.

Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог създаде. И рече тя на жената: „Истина ли каза Бог, да не ядете от никое дърво в рая?“

Жената отговори на змията: „Плодове от дърветата можем да ядем; само от плодовете на дървото, що е посред рая, рече Бог: Не яжте от тях и не се докосвайте до тях, за да не умрете.“

Тогава змията рече на жената: „Не, няма да умрете; но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, ще ви се отворят очите, и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло.“

Видя жената, че дървото е добро за ядене и че е приятно за очите и многожелано, защото дава знание, взе от плодовете му и яде, па даде и на мъжа си, та яде и той. Тогава се отвориха очите на двамата.

И като разбраха, че са голи, съшиха смокинени листа и си направиха препасници.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 50, 3 – 4.5 – 6а.12 – 13.14 и 17 (O: Ср 3а)

 

О Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.

 

Помилвай ме, Боже, по милостта си, и по многото си щедрости заличи беззаконието ми. Напълно ме умий от моята вина, и очисти ме от моя грях. O

 

Защото беззаконието си аз съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших, и лошо пред Тебе извърших. О

 

Сърце чисто създай в мене, Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си; и светия Твой дух не отнемай от мене. О

 

Върни ми радостта на Твоето спасение и във великодушие ме утвърди. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Павел Апостол до римляни.                                              5, 12 – 19

Братя:

Както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха – смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички съгрешиха; – защото и преди закона имаше грях в света; ала грях се не смята, кога няма закон. Обаче смъртта царува от Адам до Мойсей и над несъгрешилите с престъпление, подобно на престъплението на Адам, който е образ на бъдещето.

Но дарът не е като престъплението; защото, ако поради престъплението на едного измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез благодатта на Едного Човека, Исуса Христа, се изля преизобилно върху многото. И дарът не е като осъждането, станало чрез единия човек, който съгрешил; защото съденето за едно престъпление води към осъждане, а дарът – от много престъпления към оправдание.

Защото, ако с престъплението на един човек смъртта царува чрез него единия, много повече ония, които приемат изобилно благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез Едного Исуса Христа.

И така, както чрез престъплението на едного дойде осъждане на всички човеци, тъй и чрез правдата на Едного дойде на всички човеци оправдание за живот. Защото, както чрез непослушанието на един човек мнозина станаха грешни, тъй и чрез послушанието на Едного мнозина ще станат праведни.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста. 

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              4, 1 – 11

В онова време:

Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола, и, като пости четиридесет дена и четиридесет нощи, най-сетне огладня.

И приближи се до Него изкусителят и рече: „Ако си Син Божий, кажи, тия камъни да станат хлябове.“

А Той му отговори и рече: „Писано е: Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста.“

Тогава дяволът Го завежда в светия град и Го поставя на храмовата стреха, и Му казва: „Ако си Син Божий, хвърли се долу, защото писано е: На Ангелите си ще заповяда за Тебе, и на ръце ще те понесат, да не би някак да препънеш о камък ногата си.“

Исус му рече: Писано е също Няма да изкусиш Господа, Бога твоего.“

Пак Го завежда дяволът на твърде висока планина и Му показва всички царства на света и тяхната слава, и Му дума: „Всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.“

Тогава Исус му казва: „Махни се от Мене, сатана! Защото писано е: На Господа, твоя Бог ще се поклониш и Нему едному ще служиш.“

Тогава дяволът Го оставя, и ето, ангели дойдоха и Му служеха.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.