I постна седмица – вторник – 01п

I постна седмица – вторник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.                         55, 10-11

Това казва Господ:

„Както дъждът и снегът пада от небето и там се не връща, но напоява земята и я прави способна да ражда и произрастя, да дава семе на оня, който сее, и хляб на оня, който яде; тъй и Моето слово, което излиза из устата Ми, не се връща при Мене празно, а изпълнява, що Ми е угодно, и върши онова, за което съм го Аз пратил.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33, 4 – 5.б – 7.1б – 17.18 – 19 (О: 18в)

 

О Господ избавя праведниците от всичките им скърби.

 

Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно. Подирих Господа, и той ме послуша и от всички мои опасности ме избави. O

 

Които обръщаха поглед към Него, просияваха, и лицата им няма да се посрамят. Ето, сиромахът викна – и Господ чу и го спаси от всичките му беди. О

 

Очите на Господа са обърнати към праведниците, а ушите Му – към техните вопли. Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им. О

 

Викат и Господ слуша и ги избавя от всичките им скърби. Близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божии уста.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              6,7-15

В онова време:

Исус каза на учениците си:

„Когато се молите, не говорете излишно като езичниците; защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути; прочее, не бивайте на тях подобни; защото вашият Отец знае, от какво имате нужда, още преди да поискате от Него.

А молете се тъй „Отче наш, който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля: както на небето, тъй и на земята; насъ1цния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин.“

Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.