I Адвентна – Четвъртък – 01а

ПЪРВА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Четвъртък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Исаия.             26,1—6

В оня ден ще бъде изпята в земята Юдина тая песен:

„Градът ни е як, вместо стени и окоп Той ни е дал спасение. Отворете портите; нека влезе праведният народ, който пази истината. Старата заблуда премина, ти пазиш мир: съвършен мир, защото на тебе се уповаваме.

Уповавайте се на Господа на веки, защото Господ Бог е вечна твърдина. Той събори онези, които живееха на високо – високо стоещия град; повали го, повали на земята, хвърли го в прах. Нога го тъпче, нозете на сиромаха, стъпките на бедните.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 117,1 и 8-9.19-21.25-27а (0:26а)

О Благословен, който идва в името Господне.

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. По – добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на човек. По – добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на князе. O

 

Отворете ми портите на правдата, ще влеза в тях, ще прославя Господа. Ето портите Господни; праведните ще влезат в тях. Славя те, че ме послуша и стана мое спасение. О

 

О, Господи, спаси! О, Господи, спомогни. Благословен, който иде в името Господне! Благославяме ви от дома Господен. Господ е Бог и ни осия. О

 

О Алилуя. Търсете Господа, когато можете да го намерите; призовавайте го, когато е близо. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей.              7,21.24-27

В онова време: Исус каза на учениците си:

„Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в царството небесно; а оня, който изпълнява волята на моя Отец Небесен.

И тъй, всекиго, който слуша тия думи и ги изпълнява, ще уподобя на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък; и заваля дъжд и придойдоха реки и духнаха ветрове и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък.

А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък; и заваля дъжд, и придойдоха реки и духнаха ветрове и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо.“

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.