I Адвентна – Събота – 01а

ПЪРВА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Събота

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Исаия.             30,19-21.23-26

Това казва Господ Бог, Светият Израилев:

„Народът ще живее на Сион в Йерусалим; ти няма много да плачеш – Той ще те помилва, по гласа на твоя плач, и щом го чуе – ще ти отговори.

И ще ви даде Господ хляб в скръб и вода в нужда; и твоите учители не ще се вече скриват, и очите ти ще виждат твоите учители: ако се отклоните надясно, ако се отклоните наляво, ушите ви ще слушат словото, което говори зад вас: „Ето пътя, вървете по него“,

И той ще даде дъжд върху твоето семе, с което ще засееш нивите, и хляб, що го ражда земята, и той ще бъде изобилен и сочен; стадата в оня ден ще пасат по широки пасбища. И воловете и ослите, които обработват нивите, ще ядат посолена кърма, очистена с веячка и лопата.

И по всяка висока планина и по всеки издигнат хълм ще потекат води, потоци вода, в деня на голямото поражение, кога паднат кулите. И светлината на месечината ще бъде като светлината на слънцето, а светлината на слънцето ще бъде седморно по – светла, отколкото светлината на седем дни, в оня ден, кога Господ обвърже раната на своя народ и изцери нанесените му язви.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 146,1-2.3-4.5-6 (О: Ис 30,18)

О Блажени всички, които очакват Господа

Xвaлeтe Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог, защото това е сладостно – хвала достойна. Господ съзижда Йерусалим, събира изгнаниците на Израил. O

 

Той изцерява съкрушените по сърце, и лекува техните рани: изчислява броя на звездите: всички тях нарича с имената им. О

 

Велик е Господ наш, и велика е силата му, и разумът му неизмерим. Господ въздига смирени, нечестиви унижава доземи. О

 

О Алилуя. Господ е наш съдия. Господ е наш законодател, наш цар; Той ще ни спаси. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей.              9,35-10,1.6—8

В онова време:

Исус ходеше по всички градове и села, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест, и всяка немощ у народа.

Като видя тълпите народ, съжали го, задето са изнурени и пръснати, като овци, които нямат пастир. Тогава казва на учениците си: „Жетвата е голяма, а работниците малко; затова молете Господаря на жетвата да изпрати работниците на жетвата си.“

И като повика дванадесетте си ученика, даде им власт над нечистите духове, за да ги изгонват и да изцеряват всяка болест и всяка немощ.

Тия дванайсет души прати Исус и им заповяда: отивайте най – вече при загубените овци на дома Израилев; и като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царството небесно; болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкръсвайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте!“

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.