I Адвентна – Сряда – 01а

ПЪРВА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Срада

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Исаия.             25,6-10а

В оня ден:

Господ Саваот ще сложи върху тази планина за всички народи трапеза с тлъсти ястия, трапеза с чисти вина, с тлъстина от кости и най – чисти вина. И върху тази планина ще унищожи покривалото, що покрива всички народи, покривалото, що лежи върху всички племена. Смъртта ще бъде погълната на веки и ще отрие Господ Бог сълзите от всички лица, и ще снеме срама от своя народ по цяла Земя; защото тъй казва Господ.

И ще кажат в оня ден: „Ето, този е нашият Бог! Нему се уповавахме, и Той ще ни спаси! Този е Господ; Нему се уповавахме: да се възрадваме и развеселим за спасението от Него. Защото ръката на Господа ще почива върху тази планина.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 22,1-3а.3в-4.5-6 (О: 6сд)

О Аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая; Той ме настанява на злачни пасбища, и ме води на тихи води, подкрепя душата ми. O

 

Насочва ме по пътя на правдата заради своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото ти си с мене; Твоят жезъл и твоята палица ме успокоя­ват. О

 

Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. О

 

Тъй благостта и милостта ти да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. О

 

О Алилуя. Ето, Господ ще дойде да спаси народа си; блажени, които са готови да го посрещнат. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей.              15,29—37

В онова време:

Исус дойде при Галилейското море, възлезе на планината и седна там. И дойде при Него много народ, който имаше със себе си хроми, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред нозете на Исуса, и Той ги изцери, тъй че народът се почуди, като гледаше неми да говорят, недъгави да оздравяват, хроми да ходят и слепи да гледат, и прослави Бога Израилев.

А Исус, като повика учениците си, рече: „Жалко ми е за народа, че три дни вече стоят при Мене и нямат какво да ядат; пък да ги разпусна гладни не искам, да не би да им премалее по пътя.“

И учениците Му казват: „Отде да набавим в пустинята толкова хляб, за да нахраним толкова народ?“

Исус ги попита: „Колко хляба имате?“

Те Му отговориха: „Седем и няколко рибки“.

Тогава заповяда народу да насяда на земята. И като взе седемте хляба и рибите, възблагодари, разчупи и даде на учениците си, а учениците – на народа. И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи седем пълни кошници.

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.