I Адвентна Неделя A – 01агА

ПЪРВА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година А


ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Исаия.             2,1 – 5

Слово, открито във видение на Амосовия син Исаия, за Юдея и Йерусалим:

И ето, в последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините и ще се възвиси над хълмовете, и ще потекат към нея всички народи. И ще тръгнат много народи и ще кажат:

„Дойдете, и ще възлезем на планината Господня, в дома на Бога Яков, и Той ще ни научи на своите пътища, и ще ходим по пътеките Му, защото от Сион ще излезе законът, и от Йерусалим – словото Господне“.

И Той ще съди народите и ще изобличи много племена; и ще прековат мечовете си на орала, и копията си – на сърпове; народ срещу народ не ще дигне меч, и няма да се учат вече на война.

О, доме Яковов! Дойдете, и ще ходим в Господня светлина.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 121, 1-2.3-4а.(4в-5.6-7).8-9 (О. срв 1)

О Ще отидем радостни в дома Господен.

 

Зарадвах се, когато ми казаха: „Да идем в дома Господен“. Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме. O

Където възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев, да славят името Господне. Там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов. О

Искайте мир за Йерусалим: да добруват ония, които те обичат! Да бъде мир в твоите стени, добруване в твоите чертози! О

Заради моите братя и моите ближни казвам: „Мир на тебе!“. Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро, О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни. 13,11-14

Братя,

така постъпвайте, понеже знаете времето, именно, че е настъпил часът да се събудим вече от сън. Защото сега е по – близо до нас спасението, нежели когато повярвахме.

Нощта се превали, а денят се приближи: да отхвърлим, прочее, делата на мрака и да наденем оръжието на светлината.

Като в ден, да се държим благоприлично, без да се предаваме нито на срамни гощавки и пиянство, нито на сладострастие и разпътство, нито на раздор и завист: но облечете се в нашия Господ Исус Христос, и грижите за плътта не превръщайте в похоти.

Това е божие слово.

 

О Алилуя. Покажи ни. Господи, Твоята милост, и дари ни Твоето спасение. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей.              24, 37-44

В онова време: Исус каза на учениците си:

„Както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески: защото както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега, и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички – тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески; тогава двама ще бъдат на нива: единия взимат, другия оставят; две жени мелещи на мелница: едната взимат, а другата оставят.

И тъй, бъдете будни, понеже не знаете, в кой час ще дойде нашият Господ. Знайте и това, че, ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, понеже в който час не мислите, ще дойде Син Човечески.

Това е слово Господне.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.