I Адвентна Неделя B – 01агВ

ПЪРВА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година B

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Исаия.             63, 16в-17; 64,3в-8

Ти, Господи, си наш Отец, от века Твоето име е: „Изкупител наш“. Защо, Господи, си допуснал да се отбием от твоите пътища, да се ожесточи сърцето ни, за да Ти се не боим? Обърни се заради твоите раби, заради колената на Твоето наследие.

О, да беше ти раздрал небесата и слязъл! Планините биха се разтопили от лицето ти!

Слизаше, и планините се топеха от твоето лице. Защото от века не бяхме слушали, не бяхме внимавали с ухо, и никое око не бе виждало други бог, освен тебе, който да е сторил толкова за онези, които се Нему надяват. Ти милостиво срещаше всеки, който се радваше и който вършеше правда, който те спомняше в твоите пътища.

Но, ето, Ти се разгневи, защото ние,отдавна грешихме; и как тогава ще бъдем спасени? Всички ние станахме като нечист човек, и всяка наша правда – като зацапана дреха; и всички посърнахме, като лист, и беззаконията ни, като вятър ни отнасят.

И няма призоваващ Твоето име, който би установил да се държат здраво о Тебе; затова Ти скри от нас лицето си и ни остави да гинем от беззаконията си. Но сега. Господи, Ти си наш Отец: ние сме глина, а Ти – наш ваятел, и всички сме дело на твоите ръце.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 79,2ас и Зв.15-16.18-19 (0:4)

О Боже, възстанови ни; да светне лицето Ти, и ще се спасим!

 

Пастирю Израилев, послушай! Който седиш на херувимите, яви се! Издигни силата си и дойди да ни спасиш. O

Боже на силите, обърни се; милостно погледни от небето и виж и посети това лозе. Опази това, що е насадила твоята десница, и младочките, които ти укрепи за себе си. О

Да бъде ръката ти върху мъжа на твоята десница върху човешкия син, когото си укрепил за себе си. И ние няма да отстъпим от Тебе; оживи ни, и ние ще призоваваме твоето име. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до коринтяни. 1,3-9

Братя,

Благодат вам и мир от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа. Благодаря на моя Бог винаги за всички заради даруваната вам в Христа Исуса Божия благодат; защото чрез Него се обогатихте с всичко, с всяко слово и с всяко познание, според както се е утвърдило у вас Христовото свидетелство; тъй че вие не се лишавате от никакъв дар, като очаквате откровението на нашия Господ Исус Христос, който ще ви и утвърди до край, за да бъдете безукорни в деня на нашия Господ Исус Христос. Верен е Бог, чрез когото сте призвани за общение със Сина Му, Исуса Христа, нашия Господ.

Това е божие слово.

 

О Алилуя. Покажи ни. Господи, Твоята милост, и дари ни Твоето спасение. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Марко.              13, 33-37

В онова време: Исус каза на учениците си:

„Внимавайте, бъдете будни и се молете; понеже не знаете, кога ще настане времето. То прилича, както кога някой човек, отивайки в чужбина и оставяйки къщата си, даде власт на слугите си и всекиму своя работа, и заповядва на вратаря да бъде буден.

И тъй, бъдете будни, понеже не знаете, кога ще дойде господарят на къщата: привечер ли, или среднощ, или кога петли пропеят, или на съмване, та, като дойде ненадейно, да ви не намери, че спите. А каквото вам говоря, говоря го на всички: Бъдете будни!“

Това е слово Господне.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.