I Адвентна Неделя С – 01агС

ПЪРВА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Иеремия.             33,14 – 16

Ето, настъпват дни, казва Господ, когато ще изпълня това добро слово, що изрекох за Израилевия дом и за Юдиния дом. В ония дни и в онова време ще направя да израсте на Давид праведна Младочка – и тя ще извършва съд и правда на земята.

В ония дни Юда ще бъде спасен, и Иерусалим ще живее безопасно, и ще нарекат името му: „Господ – наше оправдание.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 24,4вс – 5ав.8-9.10 и 14 (О: 1в)

О Към Тебе, Господи, въздигам душата си.

 

Покажи ми, Господи твоите пътища, и научи ме на твоите пътеки. Насочи ме към твоята истина и ме научи, защото ти си Бог на моето спасение. O

 

Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя, насочва кротките към правда, и учи кротките на своите пътища. О

 

Всички пътища Господни са милост и истина за ония, които пазят завета му и откровението му. Тайната Господня е за ония, които му се боят, на тях открива той своя завет О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни.                   3,12 – 4,2

Вам пък Господ да наспори и преумножи любовта един към друг и към всички, каквато имаме и ние към вас, за да утвърди сърцата ви да бъдат непорочна светост пред Бога, нашия Отец при дохождането на Господа нашего Исуса Христа с всичките Му свети и. Амин.

 И тъй, братя, молим и ви увещаваме в Христа Исуса, щото вие, след като научихте от нас, как трябва да постъпвате и да угаждате Богу, както и постъпвате, повече да преуспявате в това. Защото знаете, какви заповеди ви дадохме от Господа Исуса.

Това е божие слово.

 

О Алилуя. Покажи ни. Господи, Твоята милост, и дари ни Твоето спасение. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Лука.              21,25 – 28. 34 – 36

В онова време: Исус каза на учениците си:

И ще бъдат поличби на слънцето и месечината и по звездите, а на земята тъга у народите от недоразумение и от морския шум и вълнение: тогава човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което има да връхлети върху вселената, понеже и силите небесни ще се разклатят, и тогава ще видят Сина Човечески да иде на облаци със сила и слава голяма.

А когато почне това да се сбъдва, изправете се тогава и подигнете главите си, защото се приближава избавлението ви.

Прочее, внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат обременени с преяждане, пиянство и житейски грижи, и да ви застигне оня ден внезапно; защото той ще настъпи като примка върху всички, живеещи по цялото земно лице. И тъй, бъдете будни във всяко време и се молете, за да можете избягна всичко онова, което има да стане, и да се изправите пред Сина Човечески.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.