I Адвентна – Вторник – 01а

ПЪРВА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Вторник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Исаия.             11,1 – 10

В онзи ден:

Ще покара младочка от Иесеевия пън, и клон ще израсне от неговия корен; и ще почива върху него Дух Господен, дух на премъдрост и разум, дух на съвет и крепост, дух на знание и благочестие; ще се изпълни със страх Господен, и ще съди, не според както очите му гледат, и ще решава делата, не според както ушите му слушат.

Той ще съди сиромасите по правда, и делата на страдалците в страната ще решава по истина; със жезъла на устата си ще порази земята, и с диханието на устните си ще убие нечестивеца. Пояс на кръста му ще бъде правдата и пояс на бедрата му – истината.

Тогава вълк ще живее заедно с агне, и леопард ще лежи заедно с козле; теле, лъвче и вол ще бъдат заедно, и малко дете ще ги кара. Крава ще пасе с мечка, малките им ще лежат заедно, и лъвът ще яде слама, като волът. Младенец ще играе над аспидина дупка, и дете ще протегне ръката си към змийно гнездо. Не ще правят зло и вреда по цялата ми света планина, защото земята ще бъде пълна с познаване Господа, както водите пълнят морето.

И в оня ден към Иесеевия корен, който ще стане като знаме на народите, ще се обърнат езичниците, и покоят му ще бъде слава.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 71,2.7-8.12-13.17 (О: Срв 7)

 

О В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир на веки.

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир на веки. Боже, дай на царя твоето правосъдие и на царевия син твоята правда, за да съди праведно твоите люде и твоите бедни в съда. O

 

В негови дни ще процъфти неговата правда, и ще има изобилен мир, докле месечина трае. Той ще владее от море до море и от Реката до краищата на земята. О

 

Защото той ще избави бедния, стенещия и угнетения, който няма помощник. Ще бъде милосърден към бедния и сиромаха, и ще спаси душите на бедните. О

 

Неговото име ще бъде благословено до века, докле слънце трае, ще се предава името му. И в него ще бъдат благословени всички земни племена, всички народи ще го ублажават. О

 

О Алилуя. Ето Господ наш ще дойде със сила, и ще озари очите на своите слуги. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Лука.              10, 21-24

В онова време:

Зарадва се Исус духом и рече: „Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, и си го открил на младенци. Тъй е. Отче, понеже такова беше Твоето благоволение!“ И, като се обърна към учениците, рече: „Всичко ми е предадено от моя Отец; и кой е Синът, никой не знае, освен Отец; и кой е Отец, никой не знае, освен Синът и комуто Синът иска да открие.“

И като се обърна към учениците, рече им насаме: „Блажени очите, които виждат това, що вие виждате! Защото казвам ви: Много пророци и царе искаха да видят това, що вие виждате, и не видяха, и да чуят, що чувате, и не чуха!“

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.