Optatam totius 6 7

Optatam totius 6 7

Втори Ватикански Събор (1962-1965) Optatam totius Глава 6: Развитие на същиндката пастирска подготовка. Глава 7: Усъвършенстване на подготовката след завършване на образователния цикъл Декрет за подготовката на свещениците Пролог и глава 1: Правилник за подготовка на свещенижите за всяка страна Глава 2: Необходимост от насърчаване на свещеническите призвания. Глава 3: Животът във висшите семинарии Глава…

Optatam totius 4 5

Optatam totius 4 5

Втори Ватикански Събор (1962-1965) Optatam totius Глава 4: Необходимост от по-голямо усърдие в духовната подготовка. Глава 5 Преразглеждане на църковното образование Декрет за подготовката на свещениците Пролог и глава 1: Правилник за подготовка на свещенижите за всяка страна Глава 2: Необходимост от насърчаване на свещеническите призвания. Глава 3: Животът във висшите семинарии Глава 4: Необходимост…

Optatam totius 2 3

Optatam totius 2 3

Втори Ватикански Събор (1962-1965) Optatam totius Глава 2: Необходимост от насърчаване на свещеническите призвания. Глава 3: Животът във висшите семинарии Декрет за подготовката на свещениците Пролог и глава 1: Правилник за подготовка на свещенижите за всяка страна Глава 2: Необходимост от насърчаване на свещеническите призвания. Глава 3: Животът във висшите семинарии Глава 4: Необходимост от…

Optatam totius пролог 1

Optatam totius пролог 1

Втори Ватикански Събор (1962-1965) Optatam totius Пролог и глава 1: Правилник за подготовка на свещенижите за всяка страна Декрет за подготовката на свещениците Пролог и глава 1: Правилник за подготовка на свещенижите за всяка страна Глава 2: Необходимост от насърчаване на свещеническите призвания. Глава 3: Животът във висшите семинарии Глава 4: Необходимост от по-голямо усърдие…

Милост и приобщаване 12 ноември 2016

Милост и приобщаване 12 ноември 2016

Генерални Аудиенции Да посещава болните и лишените от свобода 9 ноември 2016 – Папа Франциск Да посещава болните и лишените от свобода   Скъпи братя и сестри, добро утро! Животът на Исус, особено през трите години на неговото обществено служение, беше непрекъсната среща с хората. Сред тях особено място имаха болните. Колко страници от Евангелието…

Да посещава болните и лишените от свобода 9 ноември 2016

Да посещава болните и лишените от свобода 9 ноември 2016

Генерални Аудиенции Да посещава болните и лишените от свобода 9 ноември 2016 – Папа Франциск Да посещава болните и лишените от свобода   Скъпи братя и сестри, добро утро! Животът на Исус, особено през трите години на неговото обществено служение, беше непрекъсната среща с хората. Сред тях особено място имаха болните. Колко страници от Евангелието…

Дела за посрещане на непознати и обличане на голи 26 октомври 2016

Дела за посрещане на непознати и обличане на голи 26 октомври 2016

Генерални Аудиенции Милост и диалог 22 октомври 2016 – Папа Франциск Милост и диалог   Скъпи братя и сестри, добро утро! Пасажът от Евангелието на Йоан, който чухме (вж. 4:6-15), разказва за срещата на Исус със самарянка. Това, което прави впечатление в тази среща, е много краткият диалог между жената и Исус. Това ни позволява…

Perfectae caritatis

Perfectae caritatis

Втори Ватикански Събор (1962-1965) PERFECTAE CARITATIS * Пролог   Свещеният събор вече показа в конституцията LumenGentium, че постигането на съвършената любов чрез евангелските повели произхожда 01 учението и примерите на Божествения Учител и се проявява като великолепна характеристика на небесното царство. Същият този Събор вьзнамерява сега да се занимае с живота и уредбата на онези…

Dignitatis humanae

Dignitatis humanae

Втори Ватикански Събор (1962-1965) DIGNITATIS HUMANAE * Въведение   В нашето време хората все повече осъзнават достойнството на човешката личност и все повече расте броят на онези, които изискват за всички хора възможността да действат по собствена инициатива и да се радват на отговорна свобода не под натиска на принудата, а водени от съзнанието за…

Nostra aetate

Nostra aetate

Втори Ватикански Събор (1962-1965) NOSTRA AETATE * Въведение   В нашето време, в което човешкият род от ден на ден все по- тясно се обединява, а взаимозависимостта между отделните народи расте, Църквата проучва по-внимателно естеството на отношенията си с нехристиянските религии. Водена от своя дълг да насърчава единството и любовта между хората и дори между…