Търпеливо понасяне на неправдите 16 ноември 2016

Търпеливо понасяне на неправдите 16 ноември 2016

Генерални Аудиенции Милост и приобщаване 12 ноември 2016 – Папа Франциск Милост и приобщаване   Скъпи братя и сестри, Добро утро! В тази последна съботна юбилейна аудиенция бих искал да представя един важен аспект на милосърдието: приобщаването. Наистина, Бог, в своя дизайн на любовта, не иска да изключи никого, но иска да включи всички. Например…

Ad Gentes divinitus 6

Ad Gentes divinitus 6

Втори Ватикански Събор (1962-1965) Ad Gentes divinitus Глава 6: Сътрудничеството Декрет за мисионерската дейност на Църквата Пролог, Глава 1: Принципи на учението Глава 2: Същност на мисионерската дейност Глава 3: Отделните Църкви Глава 4: Мисионерите Глава 5: Организация на мисионерската дейност Глава 6: Сътрудничеството Декрет за мисионерската дейност на Църквата Ad Gentes divinitus   ГЛАВА…

Ad Gentes divinitus 5

Ad Gentes divinitus 5

Втори Ватикански Събор (1962-1965) Ad Gentes divinitus Глава 5: Организация на мисионерската дейност Декрет за мисионерската дейност на Църквата Пролог, Глава 1: Принципи на учението Глава 2: Същност на мисионерската дейност Глава 3: Отделните Църкви Глава 4: Мисионерите Глава 5: Организация на мисионерската дейност Глава 6: Сътрудничеството Декрет за мисионерската дейност на Църквата Ad Gentes…

Ad Gentes divinitus 4

Ad Gentes divinitus 4

Втори Ватикански Събор (1962-1965) Ad Gentes divinitus Глава 4: Мисионерите Декрет за мисионерската дейност на Църквата Пролог, Глава 1: Принципи на учението Глава 2: Същност на мисионерската дейност Глава 3: Отделните Църкви Глава 4: Мисионерите Глава 5: Организация на мисионерската дейност Глава 6: Сътрудничеството Декрет за мисионерската дейност на Църквата Ad Gentes divinitus   ГЛАВА…

Ad Gentes divinitus 3

Ad Gentes divinitus 3

Втори Ватикански Събор (1962-1965) Ad Gentes divinitus Глава 3: Отделните Църкви Декрет за мисионерската дейност на Църквата Пролог, Глава 1: Принципи на учението Глава 2: Същност на мисионерската дейност Глава 3: Отделните Църкви Глава 4: Мисионерите Глава 5: Организация на мисионерската дейност Глава 6: Сътрудничеството Декрет за мисионерската дейност на Църквата Ad Gentes divinitus  …

Ad Gentes divinitus 2

Ad Gentes divinitus 2

Втори Ватикански Събор (1962-1965) Ad Gentes divinitus Глава 2: Същност на мисионерската дейност Декрет за мисионерската дейност на Църквата Пролог, Глава 1: Принципи на учението Глава 2: Същност на мисионерската дейност Глава 3: Отделните Църкви Глава 4: Мисионерите Глава 5: Организация на мисионерската дейност Глава 6: Сътрудничеството Декрет за мисионерската дейност на Църквата Ad Gentes…

Ad Gentes divinitus пролог 1

Ad Gentes divinitus пролог 1

Втори Ватикански Събор (1962-1965) Ad Gentes divinitus Пролог Глава 1: Принципи на учението Декрет за мисионерската дейност на Църквата Пролог, Глава 1: Принципи на учението Глава 2: Същност на мисионерската дейност Глава 3: Отделните Църкви Глава 4: Мисионерите Глава 5: Организация на мисионерската дейност Глава 6: Сътрудничеството Декрет за мисионерската дейност на Църквата Ad Gentes…

Apostolicam actuositatem 5 6

Apostolicam actuositatem 5 6

Втори Ватикански Събор (1962-1965) Apostolicam actuositatem Глава 5: Распоредби за спазване в апостолството. Глава 6 Подготовка за апостолството Декрет за апостолството на мирияните Прeедговор, Глава 1: Апостолското призвание на мирияните. Глава 2: Целите на апостолството на мирияните Глава 3: Различните полета на апостолството. Глава 4: Различните форми на апостолството Глава 5: Распоредби за спазване в…

Apostolicam actuositatem 3 4

Apostolicam actuositatem 3 4

Втори Ватикански Събор (1962-1965) Apostolicam actuositatem Глава 3: Различните полета на апостолството. Глава 4: Различните форми на апостолството Декрет за апостолството на мирияните Прeедговор, Глава 1: Апостолското призвание на мирияните. Глава 2: Целите на апостолството на мирияните Глава 3: Различните полета на апостолството. Глава 4: Различните форми на апостолството Глава 5: Распоредби за спазване в…

Apostolicam actuositatem 1 2

Apostolicam actuositatem 1 2

Втори Ватикански Събор (1962-1965) Apostolicam actuositatem Прeдговор, Глава 1: Апостолското призвание на мирияните. Глава 2: Целите на апостолството на мирияните Декрет за апостолството на мирияните Прeедговор, Глава 1: Апостолското призвание на мирияните. Глава 2: Целите на апостолството на мирияните Глава 3: Различните полета на апостолството. Глава 4: Различните форми на апостолството Глава 5: Распоредби за…