туит 1.38

туит 1.38

към предишен туит към следващ туит към меню 1.38. Защо Дева Мария е толкова важна? Ролята на Дева Мария в нашата история е решаваща. Бог избира нея за Свой съработник в спасението на човечеството. Библията говори за Мария като за „една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф” (Лук. 1:27). Съгласно преданието на Църквата родители…

деветница в чест на Архангел Михаил

деветница в чест на Архангел Михаил

ДЕВЕТНИЦА В ЧЕСТ НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ, Княз на Небесното ангелско войнство /Архистратег/, да се моли в дните от 20 до 28 септември, преди празника на Светите архангели Михаил, Гаврил и Рафаил на 29 септември. / според учението на Църквата, още от времето на светите Отци, на Небето има ангелска йерархия, или девет ангелски хора,…

туит 1.37

туит 1.37

към предишен туит към следващ туит към меню 1.37. Може ли страданието да ни помогне да се доближим до Бог? Всеки страда в определен момент от живота. Но Бог не желае ние да страдаме. Необходимо е да разберем, че страданието не е наказание за някакъв личен грях. То влиза в света с Грехопадението на Адам…

туит 1.36

туит 1.36

към предишен туит към следващ туит към меню 1.36. По Божия воля ли умират хората? Бог ни е сътворил за живот. Смъртта влиза в света заедно с греха: „Защото платката, що дава грехът, е Смърт” (Рим. 6:23; виж Туит 1.4). Бог е източникът на живота. Ако се обърнем срещу Него, се обръщаме и срещу живота….

туит 1.35

туит 1.35

към предишен туит към следващ туит към меню 1.35. Ако Бог е всемогъщ, защо се случват бедствията? Защо има зло? Всемогъщ ли е Бог? С други думи: Бог всичко ли може да прави? Един велик философ веднъж попитал дали Бог може да сътвори толкова тежък камък, че самият Той да не може да го вдигне….

туит 1.34

туит 1.34

към предишен туит към следващ туит към меню 1.34. Бог ли е творец на злото? Има ли това отношение към моите грехове? Ако Бог е напълно добър, как е възможно да допусне съществуването на злото? Ако Той може да стори всичко, защо допуска хората да правят ужасни неща? Защо Бог не се намесва? Не ни…

туит 1.33

туит 1.33

към предишен туит към следващ туит към меню 1.33. Бог е един, а в същото време трима. Не е ли това безсмислица? Има само един Бог, но в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Заедно, те представляват Светата Троица. Как можем да си представим нещо, което едновременно е едно, а в…

туит 1.31

туит 1.31

към предишен туит към следващ туит към меню 1.31. Кой е Светият Дух? Повечето хора могат да си създадат представа за Бог Отец. Можем да си представим как изглежда Исус, Синът Божи, защото е човек. Но какво е Светият Дух? Първата книга на Библията Битие ни казва, че „В началото… Дух Божий се носеше над…