9 ноември Освещаване на Латеранската Базилика литургия

9 НОЕМВРИ

ОСВЕЩАВАНЕ НА ЛАТЕРАНСКАТА БАЗИЛИКА

Празник

 

Входен Антифон                                      Откр. 21, 2

Видях светия град, новия Йерусалим, слизащ от небето. От Бога приготвен като невеста, пременена за своя мъж.

Казва се Слава…

 

Колекта

Боже, който от живи и избрани камъни приготвяш жилище за Своето величние, увеличи в Твоята Църква духа на благо­дат­та, който си Й дал, за да расте винаги в изграждане на новия Йерусалим верният на Тебе народ. Чрез нашия Господ Исус Хрис­тос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в един­ст­во със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Над даровете

Приеми, молим Ти се, всемогъщи Боже, принесения дар, и сто­ри молещите се тук, да получат силата на тайнствата и въз­действието на молитвата. Чрез Христа нашия Господ.

Предисловие за Освещаване на Църквата

 

Причастен Антифон                           Срв. 1 Пт. 2, 5

Като живи камъни сами се изграждайте в духовен дом, свето свещенство.

 

Следпричастна

Боже, който пожела да ни изобразиш чрез времения знак на Твоята Църква, небесния Йерусалим, стори, молим Ти се, да станем чрез участието в това Тайнство храм на Твоята благо­дат и да придобием Твоята слава. Чрез Христа нашия Господ.

     

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.