8 декември – Непорочно Зачатие на Бл.Дева Мария

8 декември – Непорочно Зачатие на Б.Дева Мария

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата Битие.             3, 9-15.20

След като Адам яде от дървото. Господ Бог го извика и му рече:

„Где си?“

Той каза: „Чух гласа Ти в рая, и ме достраша, защото съм гол, и се скрих.“

И рече Бог: „Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти забраних да ядеш?“

Адам отговори: „Жената, която ми даде Ти – тя ми даде от дървото, и аз ядох.“

Тогава Господ рече на жената: „Защо си сторила това?“

Жената отговори: „Змията ме прелъсти, и аз ядох.“

И рече Господ Бог на змията: „Задето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове; ти ще се влачиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си. И ще всея вражда между тебе и жената, и между твоето поколение и нейното поколение; то ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 97, 1.2-3ав.3с-4 (О: 1а)

О Възпейте на Господа песен нова, защото чудеса извърши.

Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. O

Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда. Спомни си Той Своята милост към Яков, и верността си към Израилевия дом. О

Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни. 1, 3-6.11-12

Братя:

Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата, който и ни избра чрез Него, преди да се свят създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов; като предопредели да ни осинови за Себе Си чрез Исуса Христа по благоволение на Своята воля, за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, с която той ни е облагодетил чрез Своя възлюбен Син.

Чрез Него ние бяхме и избрани за наследници, предназначени по определение на Бога, който върши всичко по решение на волята Си, за да послужим за похвала на славата Му, ние, които отпреди се надявахме на Христа.

Това е божие слово.

 

О Алилуя. Радвай се, благодатна Марио; Господ е с тебе; ти си благословена между жените. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Лука.              1, 26-38

В онова време:

Изпратен бе ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов; а името на девицата беше Мария.

Ангелът влезе при нея и рече: „Радвай се, пълна с благодат, Господ е с тебе, благословена си ти между жените.“

А тя, като го видя, смути се от думите му и размишляваше, какъв ли е тоя поздрав.

И рече й Ангелът: „Не бой се, Марио, понеже ти намери благодат у Бога, и ето, ти ще заченеш в утробата ще родиш син и ще Го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давид; и ще царува над дома Яковов до века, и царството Му не ще има край.“

А Мария рече на Ангела: „Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?“

Ангелът й отговори и рече: „Дух Свети ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. И ето, Елисавета, твоя сродница, наречена неплодна, и тя зачена син в старините си, и е вече в шестия месец; защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.“

Тогава Мария рече: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думите ти“. И Ангелът си отиде от нея.

Това е слово Господне.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.