8 декември Непорочно Зачатие литургия

8 ДЕКЕМВРИ

НЕПОРОЧНО ЗАЧАТИЕ НА ДЕВА МАРИЯ

Тържество

 

Входен Антифон                                 Лк. 1, 46-47

Душата ми величае Господа и духът ми ликува заради Бога, моя Спасител.

Казва се Слава…

 

Колекта

Боже, който чрез Непорочното зачатие на Дева Мария при­готви достойно жилище на своя Син и поради предвидената смърт на Христос Я предпази от всако петно, стори, молим Те, чрез Нейното засъпничество и ние да достигнем чисти до Те­бе. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.

Казва се Верую

 

Над даровете

Приеми, Боже, спасителната жертва, която Ти принасяме при тър­жеството на Непорочното Зачатие на Блажена Дева Ма­рия, и стори, както изповядваме, че е предпазена от всяко пет­но по пред­хождаща Твоя благодат, така да бъдем чрез Ней­но­то за­стъп­ничество освободени от всички грехове. Чрез Хрис­та на­шия Господ.

 

Предисловие за Непорочна Дева Мария

Св. Господ да бъде с вас.

О. И с твоя дух.

Св. Горе сърцата.

О. Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.

О. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспаси­телно, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже.

Който Запази Блажена Дева Мария от всякакво петно на пър­во­родния грях, за да Я подготвиш, като Я изпълни с благодат, за достойна Родителка на Твоя Син, и да означиш началото на Църквата неопетнената и блестяща от красота Негова Годени­ца. Защото Пречиста Девица трябваше да роди Син – невин­ния Агнец, който отнеме нашите престъпления и постви Нея из­между всички твари като Посредница на благодатта и обра­зец на светост за Твоя народ.

Затова и ние, присъединени към Ангелските хорове, Те въз­хва­ляваме, като с радост изповядваме:

 

Причастен Антифон

Славни неща се казаха за Тебе, Марио, защото от Тебе се роди Христос наш Бог, слънцето на правдата.

 

Следпричастна

Господи, Боже наш, нека Тайнствата, които приехме, изцелят в нас раните на онзи грях, от който, по една особена благодат, предпази Непорочното Зачатие на Блажена Дева Мария. Чрез Христа нашия Господ.

     

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.