5 февруари – Света Агата

5 февруари – Света Агата, Девица и Мъченица (Възпоминание)

 

За мъченичеството на Света Агата е запазен древен разказ („Passio“) от V в. Тя е родена в благородно семейство в Катания (Сицилия) през I половина на III в. Като мното други девици християнки от онова време, Агата взема решение да посвети изцяло живота си в служба на Бога. Когато при император Деций (249-251) започват повсеместни преследвания срещу християните, римските власти в Сицилия също нареждат на Христовите последователи да въздадат публично почит към езическите божества. Агата отказва да предаде своята вяра и затова е подложена на унижения и мъчения, по време на които чувства силата на Божията подкрепа. Остава непреклонна във верността си към Христа, въпреки ужасните изтезания, които претърпява. Накрая е хвърлена жива в огън и на 5 февруари 251 г. умира от получените тежки изгаряния. Почитана е в целия християнски свят, особено в родната си Катания.

 

Страдание (Passio) на Блажената Девица и Мъченица Агата

(Passione della Beatissima Vergine e Martire Agata)

1.  Ще разкажем историята на страданието на блажената Девица и Мъченица Агата, пострадала в провинция Сицилия, в град Катания, в деня на февруарските Нони, във времето на император Деций, когато той бе консул за трети път. 2. Квинциан, консулар за провинция Сицилия, когато узна за голямата слава на Агата – Девица, посветена на Бога, по различни начини и с голяма настойчивост се опитваше да стигне до нея. 3. Защото разпалваше с всички средства нечестивия си дух, разгаряйки в себе си страстите на съответните пороци. 4. И, жаден за земна слава, желаещ да увеличи престижа си, той изпрати да арестуват Божията слугиня, макар тя да беше родена в много благородно семейство, 5. показвйки така на народа, че е способен – сам той нямаше благородничиски корен,  – по този начин да подчини на волята си и най-високопоставените личности; 6. а, освен това, бидейки  сластолюбив, искаше да насити похотта на очите си с вида на Прекрасната Девица; 7. а също така, бидейки и алчен човек, не сдържаше в себе си желанието си за нейните богатства. 8. И като идолопоклоник и роб на демоните, изгарян от нечестието им, той не искаше дори да чуе Христовото име. 9. Обзет така от демона на страстите си, той изпрати слугите си да заловят Блажената Агата, както вече казахме, 10. и я предаде в ръцете на една матрона на име Афродизия, която имаше девет много покварени дъщери, а и майка им беше такава. 11. Направи това, та те в продължение на 30 дни постоянно, с лъстиви думи, да я изкушават, за да променят нрава й. 12. Ту обещавайки й всевъзможни радости, ту заплашвайки я с всякакви беди, те се надяваха да отклонят светия й ум от добрите намерения. 13. Но Света Агата им казваше: Умът ми е здраво утвърден в Христа. 14. Думите ви са вятър, обещанията ви – дъжд, заплахите ви – реки, които се опитват да подкопаят основите на дома ми, но той няма да рухне, защото е основан на много здрав камък.

15. Казвайки това, през целия ден плачеше и се молеше. 16. И както жадният копнее в лятното време за студена вода, така и тя желаеще да получи венеца на мъченичеството и да понесе много страдания за Христа. 17. Когато Афродизия се убеди, че духът й ще остане непоколебим, отиде при Квинциан. 18. И му каза: По-лесно е да направиш гъвкави камъните и да промениш желязото в меко олово, отколкото да отклониш духа на тази девойка от християнската идея. 19. Защото аз и дъщерите ми, непрекъснато и като се редувахме 20. ден и нощ, не успяхме нищо да постигнем, освен това, да се опитаме да накараме духа й да чуе добрия ни съвет. 21. Аз й предлагах всякакви геми и редки украшения, както и златовезани дрехи. 22. Обещавах й дворци и вили, поставях пред нея скъпи мебели и роби от двата пола и на различна възраст. 23. Но като пръст, която тъпче с нозете си, тя презря всичко, всичко …

24. Тогава гневният Квинциан заповяда тя да бъде доведена пред него на съд, и като зае мястото си, заговори следното: – Кажи какво е положението ти? 25. Блажената Агата отговори: Аз съм родена свободна и съм от благородно семейство, което могат да потвърдят моите роднини. 26. Консуларът Квинциан каза:  – Щом твърдиш, че си свободна и че си благородница, защо живееш и се обличаш като слугиня? 27. Света Агата каза: – Защото съм Христова рабиня – затова показвам, че съм слугиня. 30. Квинциан каза: Но защо? След като си благородница, защо искаш да си слугиня? 29. Света Агата каза: В това се състои най-голямата свобода: да показваме, че сме слуги Христови. 30. Квинциан каза: Но защо? Ние, които презираме робството на Христос и почитаме боговете, не сме ли свободни? 31. Света Агата отговори: Вашата свобода ви тласка към голямо робство, което не само ви прави роби на греха, но и ви подчинява на дърво и камъни. 32. Квинциан каза: Всичко, което ти похули с безумни думи, може да бъде изкупено само със сурови наказания. 33. Но, преди да преминем към изтезанията, кажи ми защо презираш светостта на боговете. 34. Света Агата каза: Не казвай „богове“; по-скоро ги наричай „демони“. Защото са демони тези, които изобразявате чрез статуи и чиито гипсови и мраморни ликове покривате със злато. 35. Квинциан каза: Сега избирай едно от двете – по твое желание: или като глупачка да претърпиш различни мъчения заедно с осъдените, или като умна и благородна, каквато те е направила природата, да принесеш жертва на всемогъщите богове, които са истински божества – и това показва истинската им божественост.

36. Света Агата отговори: Пожелавам ти жена ти да е като твоята богиня Венера, а ти да бъдеш като Юпитер, твоя бог. 37. Чувайки това, Квинциан нареди да я зашлевят, и й каза: Не смей да нанасяш безразсъдно обиди на съдията. 38. Света Агата отговори: Ти каза, че боговете ти са онези, чиято истинска божественост показва, че са такива. Затова нека жена ти да е като Венера, а ти – като Юпитер, та и вие да бъдете причислени към вашите богове. 39. Квинциан каза: Ясно е, че ти избираш да понесеш различни изтезания, затова ме обсипваш с непрекъснати обиди. 40. Света Агата отговори: Учудвам се, че ти, мъдър човек, имаш безразсъдството да почиташ тези твои богове, на чийто живот не искаш да подражава жена ти, и същевременно казваш, че те оскърбявам, като ти пожелавам да живееш като тях. 41. Ако, прочее, те са истински богове, то аз съм ти пожелала доброто, като съм ти казала животът ти да бъде такъв, какъвто се говори, че е техният. Ако, обаче, смяташ компанията им за ужасна, тогава се съгласяваш с мен. 42. Затова кажи ясно, че те са толкова ужасни, колкото и скверни, и че ако искаш да обидиш някого, достатъчно е да му пожелаеш животът му да е толкова отвратителен, както техния. 43. Квинциан каза: Защо да хабим повече думи? Или принасяй жертва на боговете, или ще те погубя с различни мъчения. 44. Света Агата отговори: И да ме хвърлиш на зверовете, те, щом чуят Христовото Име, ще се укротят. Ако ме дадеш на пламъците, Небесните Ангели ще ме разхладят с росата на спасението. Ако ме обсипеш с рани и удари, аз имам в себе си Светия Дух, Който ще ми даде силата да презра всяко твое изтезание. 45. Тогава Квиинциан, кимвайки с глава, даде заповед да я хвърлят в мрачен затвор, казвайки: Помисли добре и се покай – така ще съумееш да избегнеш ужасните изтезания, ккоито ще те разкъсат цялата. 46. Агата отговори: Ти, служителю на Сатаната, ти се покай, и така ще можеш да избегнеш вечните мъки. 47. И понеже го посрамваше на висок глас, пред публиката, Квинциан заповяда бързо да я отведат в затвора. 48. Така Агата, изпълнена с радост и смелост, влезе в затвора, и, като поканена на сватбен пир, поверяваше с молитви на Бога борбата си.

49. На другия ден нечестивият Квинциан нареди тя отново да бъде доведена при него и й каза: Какво реши за свое спасение? 50. Света Агата отговори: Моето спасение е Христос. 51. Квинциан каза: Докога, нещастнице, ще следваш тази твоя празна идея? Отречи се от Христос, и започни да почиташ боговете, и обезпечи младостта си, като избегнеш горчивата смърт. 52. Света Агата каза: Ти се отречи от твоите богове, които са камъни и дърво, и се поклони на истинския Бог, твоя Създател, Който те е сътворил. Ако Го презреш, ще станеш плячка на най-сурови наказания и на вечния огън. 53. Тогава, разгневен, Квинциан заповяда да бъде завързана и мъчена на голям екулей (=дървено „магаре“). 54. Докато я изтезаваха, Квинциан й каза: Остави тази идея на духа ти и така ще спасиш живота си. 55. Света Агата отговори: В тези мъки аз изпитвам голяма радост: като някой, който чува добра новина или чува нещо, за което отдавна е мечтал, или намира много съкровища, така и аз, подложена на тези кратковременни страдания, изпитвам радост. 56. Защото пшеницата не може да бъде прибрана в житницата, ако преди  това плявата не бъде овършана и отвяна: така и душата ми не може да влезе в Господния Рай с палмата на мъченичеството, ако преди това не позволя на палачите да терзаят за кратко тялото ми.

57. Тогава бесният Квинциан заповяда да разранят гърдите й, и след това бавно да ги откъснат. 58. Блажената Агата каза: Нечестиви, жестоки и нечовешки тиранино, не се ли срамуваш да отнемеш от една жена онова, от което сам си сукал от майка си? 59. Но аз имам други, недокоснати гърди в дълбините на душата си, с които подхранвам моите чувства, и още от дете съм ги посветила на Христа Господа. 60. Тогава Квинциан заповяда тя да бъде отново отведена в затвора и никой лекар да не смее да се доближи до нея, а също да не й се дава нито вода, нито хляб. 61. След като бе хвърлена в затвора, ето че към полунощ пристигна един старец (пред него вървеше едно момче със светилник), носейки в ръка различни лекове. 62. И той, казвайки, че е лекар, й заговори със следните думи: Макар глупавият консулар да те е измъчвал с телесни изтезания, ти с твоите отговори му осигури по-тежки мъки. 63. Тъй като той те изтерза и ти изтръгна гърдите, неговото благоденствие ще се превърне в жлъч, и душата му е предназначена за вечна горчилка. 64. И понеже аз присъствах, когато ти търпеше всичко това, видях и си дадох сметка, че гърдите ти трябва да получат грижи и изцеление.

65. Тогава Света Агата му каза: Никога не съм лекувала тялото си със земни лекове, и не е добре да загубя сега това, което съм спазвала от детска възраст. 66. Старецът й каза: И аз съм християнин, и познавам добре лекарското изкуство: не мисли да се срамуваш от мен. 61. Каза му Света Агата: Какъв срам да изпитвам от тебе, който си вече стар и в напреднала възраст? И макар че съм девойка, тялото ми е толкова разранено, че раните ми не позволяват никакво чувствено усещане да смути духа ми, затова свенливостта ми не може да бъде засегната. 68. Но ти благодаря, добри татко, че благоволи да си толкова загрижен за мен. И ти повтарям, че тялото ми никога не ще бъде докоснато от лекове, приготвени от човеци. 69. Тогава старецът й каза: Но защо не ми позволяваш да те лекувам? 70. Агата отговори: Защото имам за Спасител Господа Исус Христос, Който единствено със словото Си лекува всяко нещо и единствено с гласа Си възстановява всичко: ако пожелае, Той ще ме изцери. 71. Тогава, усмихвайки се, старецът й каза: Точно Той ме изпрати при тебе: аз съм Неговият Апостол. И в Негово Име знай, че трябва да бъдеш излекувана. И като каза това, изчезна от очите й. 72. Тогава, простряна в молитва, Света Агата каза: Благодаря Ти, Господи, който ме подкрепи и изцели членовете ми. 73. Като приключи молитвата си, тя огледа раните по тялото си и установи, че всичките й членове са здрави; дори гърдите й бяха на мястото си. 74. Междувременно, през цялата нощ в затвора грееше светлина, затова пазачите избягаха, обзети от страх, и оставиха тъмницата отворена. 75. Тогава другите затворници съветваха Агата да бяга. 76. Тя обаче им отговори: Да ме пази Господ от такава мисъл: да загубя моя венец и да причиня вреда на пазачите ми. А с венеца на моя Господ Исус Христос ще продължа да свидетелствам за Онзи, Който ме е спасил и Който ми дава утеха.

77. След четири дни стана така, че Квинциан издаде заповед тя да бъде отведена отново пред съда му, и й каза: Докога като луда ще отказваш да изпълниш заповедите на непобедимите императори? Принеси жертва на боговете! Ако не, знай, че ще бъдеш подложена на още по-големи мъки. 78. Света Агнеса отговори: Всичките ти думи са глупави, празни и нечестиви; заповедите ти тровят дори въздуха. Затова си нещастен и безумен. Защото кой ще иска да призовава за помощ някакъв камък, а не истинския и всевишен Бог, Който благоволи да излекува всички рани, които ти ми нанесе – дори възстанови напълно гърдите на тялото ми? 79. Квинциан каза: Но кой те излекува? 80. Света Агата отговори: Христос, Синът Божи. 81. Квинциан каза: Отново дръзваш да споменаваш Христос? 82. Агата отговори: Аз изповядвам Христос с устните и сърцето си. Никога не ще престана да Го призовавам. 83. Квинциан каза: Сега ще видя дали твоят Христос ще те излекува. И нареди да бъдат пръснати по земята остри чирепи, а под тях да разстелят горещи въглени, и голото тяло на Агата да бъде хвърлено върху тях. 84. Докато изпълняваха заповедта му, мястото, където бе измъчвано святото тяло, се разтресе, част от стената рухна и затрупа съветника на съдията, на име Силван, и приятеля му, на име Фалконий, по съвета на които той продължаваше зверствата си. 85. Даже целият град Катания се разлюля от силата на земетресението. Затова всички хукнаха към трибунала на съдията и шумно започнаха да роптаят, докато той подлагаше на незаслужени мъки Божията Светица, поради което всички се намираха в голяма опасност. 86. Тогава Квинциан се опита да избяга, уплашен, от една страна, от земетресението, а от друга – от вълнението на народа. 87. Затова заповяда тя да бъде отведена отново в затвора, а сам побягна през една тайна вратичка и остави народа пред портите. 88. Света Агата, намерила се отново в затвора, простря ръце пред Господа и каза: Господи, Който си ме създал и опазил от детството ми, и Който в моята младост ми помогна да действам мъжествено; 89. Който отне от мен любовта към светското; Който предпази тялото ми от покварата; Който ми помогна да понеса изтезанията на палача, желязото, огъня и оковите; Който по време на мъченията ми дари добродетелта на търпението! 90. Моля Те да приемеш сега духа ми: защото е вече време да оставя този свят по Твоя заповед и да стигна при Твоето милосърдие. Като каза тези думи на висок глас в присъствието на мнозина, тя предаде на Бога духа си.

91. Чувайки това, благочестивите тълпи дойдоха бързо, и като отнесоха тялото й, положиха го в нова гробница. 92. След като тялото й бе помазано с благовония и погребано много грижливо, приближи се един младеж, облечен в коприна, 93. следван от над сто момчета, всички добре облечени и красиви. Никой не го беше виждал преди в Катания, нито го видяха след това, нито се намери някой, който да го познава. 94. Като дойде, той влезе в мястото, къдет почиваше тялото й, и постави при главата й мраморна плочка, на която бе написано: ЧИСТ РАЗУМ, ИСКРЕНА ПОЧИТ КЪМ БОГА И ОСВОБОЖДЕНИЕ НА РОДИНАТА. 96. После, като затвори гробницата, си отиде,  и, както казахме, никой повече не го видя, нито чу да се говори за него в околностите и в цяла Сицилия. 97. Затова смятаме, че е бил нейният Ангел. 98. И онези, които видяха написаното, го разгласиха, и всички сицилианци научиха за него: дори юдеите и езичниците, заедно с християните и в съгласие с тях, започнаха да почитат гроба й.

99. Тогава разгневеният Квинциан, заедно с подчинените си, тръгна на път, да да извърши разследване в имението й и да арестува всичките й роднини. Но бе наказан от Бога и загина в една река. 100. Защото, докато преминаваше реката с лодка, два коня се изправиха внезапно на задните си кракаи започнаха да ритат; единият започна да го хапе, а другият с ритник го запрати насред река Симет: и до днес тялото му не е намерено. 101. И това допринесе да се увеличат трепетът и почитта към Света Агата, и никой повече не се осмели да притеснява родителите й.

102. И за да бъде потвърдено по ясен начин написаното, което Ангелът Господен бе поставил в гроба й, след една година, малко преди рождения й ден (за небето), от планината Етна изригна голям огън, и като пламтяща река този неудържим огън, изпепелявайки и камъни, и пръст, се насочи към град Катания. 103. Тогава много жители на селата, бягайки, се спуснаха от планината и дойдоха при гроба й. Като взеха воала, с който бе покрит гробът й, насочиха го срещу огъня, идващ към тях. И в същия миг огънят по Божия воля спря. 104. Огънят се появи на първи февруари и спря на пети същия месец – в деня, в който тя бе погребана. 105. Така Господ Исус Христос позволи те да бъдат избавени от смъртна опасност и от огън поради заслугите и молитвите на Света Агата. Затова на Него чест, слава и могъщество във вековете на вековете. Амин.

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.