31 май Посещение на Бл.Дева Мария литургия

31 МАЙ

ПОСЕЩЕНИЕ НА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ

Празник

 

Входен Антифон                                    Пс. 65, 16

Елате, послушайте всички, които се боите от Бога, и аз ще ви разкажа, какво стори Той за душата ми.

Казва се Слава…

 

Колекта

Всемогъщи вечни Боже, който вдъхнови Блажената Дева Ма­рия, носеща в утробата си Твоя Син, да посети Елисавета, стори, молим Ти се, послушни на вдъхновенията на Свети Дух, да мо­жем заедно с Нея винаги да Те прославяме. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и ца­рува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Над даровете

Боже, да бъде угодно на Твоето величие това душеспасително приношение, както Ти е била приятна любовта на Блажената Майка на Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува през всички векове на вековете.

 

Предисловие за Св. Дева Мария

Причастен Антифон                              Лк. 1, 48-49

Ще ме ублажават всички родове, задето Силният ми стори велико нещо и свето е името Му.

 

Следпричастна

Да Те прославя Твоята Църква, Боже, който стори велики неща на Твоите верни, и нека приема с радост в това Тайнство ви­наги Живия Христос, Когото блаженият Иван Кръстител не­ви­дим предчувства и се възрадва. Който живее и царува през всички векове на вековете.

         

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.