30 ноември – Св. Андрей Апостол

30 ноември – Св. Андрей Апостол

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене от посланието на Свети Павел Апостол             10,9-18

Ако с устата си изповядваш Господа Исуса, и със сърцето си повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш. Понеже със сърце се вярва за оправдание, а с уста се изповядва за спасение.

Защото и Писанието казва: „Всеки, който вярва в Него, няма да се посрами.“

Няма разлика между юдеин и грък, защото един и същ е Господ за всички, богат за всички, които Го призовават. „Защото всеки, който призове името Господне, ще се спаси.“

Но как ще призоват Оня, в когото не се повярвали? Как пък ще повярват в Онзи, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени, както е писано: Колко прекрасни са нозете на ония, които благовестят мир, които благовестят доброто!“

Ала не всички послушаха благовестието; защото Исаия казва: „Господи, кой повярва на това, що е чул от нас?“ И тъй, вярата иде от слушане, а слушането – от слово Христово.

Но казвам: „Нима те не чуха: „Напротив“, гласът ми се разнесе по цяла земя, и думите им – до краищата на вселената.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 18, 2-3.4-5 (О: 5а)

О Техният звук се носи по цяла земя.

Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива. O

Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас. Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. О

 

О Алилуя. Дойдете след Мене, казва Господ, и ще ви направя ловци на човеци. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей.              4,18-22

В онова време:

Като вървеше Исус край Галилейското море, видя двама братя, Симон, наричан Петър, и брата му Андрей, да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари.

И казва им: „Вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци.“

И те веднага оставиха мрежите, и тръгнаха след Него. Оттам като отидоха по нататък, видя други двама братя, Яков Зеведеев и брата му Иван, в кораб със Зеведей, баща им, които кърпеха мрежите си, и ги повика.

Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след него.

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.