30апр-3юни – ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

между 30 април и 3 юни – ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

 

Из „Слова“ на Свети Августин, Епископ и Църковен Учител

( Слово за Възнесение Господне, ed. A. Mai, 98, 1-2; PLS 2, 494-495)

В този ден нашият Господ Исус Христос се e възнесъл на небето. Нека заедно с Него там се въздигнат и сърцата ни.

Да чуем Апостол Павел, който възвестява: „И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, където Христос седи отдясно на Бога. За небесното мислете, а не за земното“ ( Кол. 1-2). Както Той се е възнесъл, но не се е отдалечил от нас, така и ние вече сме там – горе, с Него, докато с тялото ни не се осъществи онова, което ни е обещано.

Христос е вече въздигнат над небесата, но тук, на земята, Той преживява всички трудности, които преживяваме ние като Негови членове. Потвърждава го, когато вика: „Савле, Савле, защо Ме гониш?“ (Деян. 9, 4). Също така: „Гладен бях и Ме нахранихте“ (Мат. 25, 35).

Защо тогава и ние не полагаме усилия на тази земя, за да почиваме с Христа на небето – ние, които сме в единение с нашия Спасител чрез вярата, надеждата и любовта? Христос, макар да е там – горе, остава с нас. И ние, по същия начин, макар да оставаме тук, долу, вече сме с Него. Христос може да прави това поради Своята божественост и всемогъщество. За нас обаче това е възможно не защото сме божествени създания, а поради любовта, която изпитваме към Него. Той не оставя небето, за да слезе при нас; при все това не се е отдалечил от нас, когато се е възкачил отново на небето. Сам Той дава свидетелство, че се е намирал там, горе, докато е бил тук, на земята: Никой никога не е възязъл на небето, освен слезлият от небето Син Човечески, Който пребъдва на небето (ср. Йоан 3, 13).

Това твърдение е произнесено, за да подчертае единството между Него, нашия Глава, и нас – Неговото тяло. Никой, следователно, не може да извърши нещо подобно, освен Христос, защото и ние в Него, поради факта, че Той е Синът Човечески за нас, а ние сме Божии синове за Него.

Говорейки за тази реалност, Апостолът се изразява по следния начин: „Както тялото е едно, а има много членове, и всички членове на едното тяло, макар и много, са едно тяло, – тъй и Христос“ (1 Кор. 12, 12). Апостолът не казва: „Тъй Христос“, а подчертава: „Тъй и Христос“. Христос, следователно, има много членове, но само едно тяло.

Затова Той поради милосърдието Си е слязъл от небето и отново се е възкачил там, докато ние сме се възкачили с Него единствено по благодат. И така, Той е, Който е слязъл и се е възкачил. Това не е, за да се смеси достойнството на Главата с тялото, а за да не бъде нарушено единството между тялото и неговата Глава.

 

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.