3 юли св. Тома апостол литургия

3 ЮЛИ

СВ. ТОМА, АПОСТОЛ

Празник

 

Входен Антифон                           Пс. 117, 28

Ти си мой Бог, и ще Те славя, Ти си мой Бог, и ще Те превъзнасям, ще Те славя, защото Ти стана мое спасение.

Казва се Слава…

 

Колекта

Стори, молим Ти се, всемогъщи Боже, да ликуваме при честването на блажения Апостол Тома, за да бъдем винаги подкрепени от неговата помощ и като вярваме, да имаме живот в името на Този, когото познахме, че е самият Бог, Исус Христос, Твоя Син, който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Над даровете

Отдаваме Ти, Боже, дължимата почит на нашата служба и сми­рено Ти се молим да опазиш Твоите дарове в нас, които Ти при­насяме като хвалебна Жертва при прославянето на бла­жения Апостол Тома. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие за Св. Апостоли

Причастен Антифон                      Срв. Ив. 20, 27

Постави ръката си, и познай мястото на гвоздеите, и не бъди невярващ, а вярващ.

 

Следпричастна

Стори, молим Ти се, Боже, като приехме в това Тайнство действително Тялото на Твоя Единороден Син, Когото заедно с Апостол Тома познаваме чрез вярата, като Господ и Бог наш, да Го признаваме също с живота си. Който живее и царува през всички векове на вековете.

       

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.