3 юли – Свети Тома

3 юли – Свети Тома, Апостол (Празник)

 

Свети Тома е един от Дванадесетте Апостоли, призвани от Господ Исус Христос. След Възкресението Господне отказва да повярва на разказите на другите ученици, че са видели Господа. Затова Господ му се явява и му позволява да види и докосне раните Му, за да се изпълни с вяра. След Петдесятница Свети Тома с изключително усърдие проповядва Евангелието сред народите на Изтока. Достига до Индия, където пролива кръвта си за Благовестието.

 

Из „Проповеди върху Евангелията“ на Свети Григорий Велики, Папа и Църковен Учител

(Проповед 26, 7-9; Patrologia Latina 76, 1201-1202)

„Тома, един от Дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус“ (Йоан 20, 24). Липсвал е само този ученик. Когато се връща, той чува разказите за случилото се, но отказва да повярва на чутото. Тогава идва Господ и дава на неповярвалия ученик да докосне реброто Му, показва му ръцете Си, и като му посочва следите от раните Си, изцелява раните на неверието му.

Какво, братя, виждате във всичко това? Може би смятате, че се дължи на чиста случайност: на това, че този ученик, избран от Господа, е отсъствал, и като се е завърнал после и е чул, се е усъмнил; като се е усъмнил, е докоснал Христовите рани, и като ги е докоснал, е повярвал?

Не, нищо тук не е било случайно, а по Божи промисъл. Милостта на Господа тук е подействала по изключително чуден начин, та онзи ученик, със своите съмнения, когато докосне раните по тялото на своя Учител, да излекува в нас раните на неверието. Неверието на Тома ни е донесло много по-голяма полза по отношение на вярата, отколкото вярата на останалите ученици. Когато той бива доведен до вярата чрез докосването, нашият ум се утвърждава във вярата чрез преодоляването на всяко съмнение. Така ученикът, който се е усъмнил и е докоснал, става свидетел на истината на възкресението.

Докоснал е и е възкликнал: „Господ мой и Бог мой!“

Исус му казва: „Ти повярва, защото Ме видя“ (Йоан 20, 28-29). Както и апостол Павел казва: „Вярата е основа на нещата, за които се надяваме, и разкриване на онова, което не се вижда“, ясно е, че вярата е разкриване на нещата, които не можем да видим. Нещата, които се виждат, не изискват вече вяра, а са обект на познание. Но след като Тома бе видял и докоснал, как така му бе казано: „Ти повярва, защото видя“? Друго, прочее, бе видял той, и в друго нещо бе повярвал. Божествеността не може да бъде видяна от смъртен човек. Един човек е, който вижда и познава Бога, казвайки: „Господ мой и Бог мой!“ Повярвал е, защото е видял. Видял е един истински Човек и е казал, че Той е Онзи Бог, Който не е могъл да види.

Голяма радост ни носи онова, което следва: „Блажени онези, които не са видели, а са повярвали!“ (Йоан 20, 28). С тези думи без съмнение сме посочени всички ние, които вярваме в Оногова, Когото не са усетили сетивата ни. Посочени сме ние, ако обаче вярата ни бъде последвана от дела. Защото истински вярва онзи, който осъществява в живота си истината, в която вярва. Казва Свети Павел за онези, които имат вяра само на думи: „Те изповядват, че познават Бога, а с делата си Го отричат“ (Тит 1, 16). А Яков пише: „Вярата без дела е мъртва“ (Яков 2, 26).

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.