29 август – Мъченичество на Свети Йоан Кръстител

29 август – Мъченичество на Свети Йоан Кръстител (Възпоминание)

 

Йоан Кръстител, Христовият Предтеча, не се страхува да изобличава всеки, който дръзва да престъпи Божия закон, дори това да е самият Ирод, цар на Юдея, взел за съпруга братовата си жена Иродиада. Затова Саломе, дъщеря на Иродиада, подучена от майка си, пожелава като награда за танца си главата на Кръстителя. Така Йоан увенчава с мъченическа смърт делото си на най-велик от пророците, проправил пътя на Христа.

 

Из „Проповеди“ на Свети Беда Достопочтени, Свещеник и Църковен Учител

(Проповед 23; CCL 122, 354.356.357)

Блаженият Предтеча на рождението на Господа със своята проповед и със смъртта си показа в борбата си сила, достойна да бъде видяна от небето. Макар в очите на хората той да претърпя мъчения, надеждата му е изпълнена с безсмъртие, както казва Писанието (ср. Прем. 3, 4). Напълно справедливо е, че ние честваме тържествено рождения му ден за небето. Той го направи забележителен със своето страдание и го обагри с кръвта си. Свято нещо е да почитаме възпоминанието му и да го празнуваме с радостен дух. С мъченичеството си той подпечата свидетелството, което бе дал за Господа.

Свети Йоан претърпя затвор и окови, за да свидетелства за нашия Изкупител, за да приготви пътя му. За Него отдаде и живота си, макар да не бе принуждаван да се отрече от Исус Христос, а само да премълчи истината. При все това умря за Христа.

Христос бе казал: „Аз съм истината“ (Йоан 14, 6), затова именно за Христа Йоан проля кръвта си, защото я проля за истината. И както с рождението си, с проповедта си, с кръщението, което извършваше, той проповядва и кръсти Христа, така и със страданието си предрече Страданията, които Христос трябваше да претърпи.

Човек с такова голямо величие завърши живота си с проливане на кръвта си, след като дълго страда, окован във вериги. Той възвестяваше свободата на Божия мир и бе хвърлен в тъмница от нечестивците. Затворен бе в мрака на затвора онзи, който дойде да въздаде свидетелство за светлината и от самата Светлина, която е Христос, заслужи да бъде наречен светилник, който пламти и озарява. Бе кръстен в собствената си кръв онзи, на когото бе дадено да кръсти Изкупителя на света, да чуе казаното от Отца за Него и да види как благодатта на Светия Дух слиза върху Него.

Но за личности като Йоан не можеше да бъде тежко, а леко и прекрасно да понасят заради истината временни мъчения, отплатата за които са вечните радости. За човек като него смъртта не беше фатално събитие или трагична неотменност. Тя бе по-скоро награда, палма на вечния живот чрез изповядването на Исусовото име.

Защото правилно е казал Апостолът: „На вас е  дарена заради Христа благодатта не само да вярвате в Христа, но и да страдате за Него“ (Филип. 1, 29). Нарича Христова благодат онова, което избраните претърпяват за Него: „Страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с онази слава, която ще се яви в нас“ (Рим. 8, 18).

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.