28 юни – Свети Ириней

28 юни – Свети Ириней, Епископ и Мъченик  (Възпоминание)

 

Свети Ириней е роден ок. 130 г. в Смирна (Мала Азия). Получава отлично класическо и философско образование, както и богословска подготовка под ръководството на смирненския епископ Св. Поликарп. С евангелизаторска цел заминава за римска Галия (дн. Франция), където през 177 г. е избран за епископ на Лион. Той стои реално начело на християните в Галия, като винаги подчертава примата на римския епископ – Папата, в Христовата Църква. Защитава усърдно вярата и учението на Църквата срещу различните разпространени тогава ереси, особено срещу тази на гностиците. С тази цел написва и един от първите богословски трактати на Ранната Църква – съчинението „Срещу ересите“. Претърпява мъченическа смърт в Лион ок. 202 г.

 

Из „Трактат срещу ересите“ на Свети Ириней Лионски, Епископ и Мъченик

(Кн. IV, 20, 5-7; SC 100, 640-642. 644-648)

Божията слава дава живот. Ето защо онези, които са видели Бога, получават живот. Онзи, Който е необозрим, неразбираем и невидим, прави Себе Си видим, разбираем и обозрим за човеците, за да даде живот на онези, които Го разберат и видят. Невъзможно е да бъдем живи, ако не получим живот, но живот имаме само когато участваме в божественото естество. А участието се състои в следното: да виждаме Бога и да се радваме на Неговата доброта.

Хората ще видят Бога, за да живеят, и ще станат безсмъртни и божествени по силата на това виждане на Бога. Това, както казах преди, е било разкрито на онези, които носят Неговия дух и винаги очакват Неговото идване. Именно това твърди Мойсей във Второзаконие: Днес видяхме, че Бог говори с човека, и той остава жив (ср. Втор. 5, 24).

Онзи, Който в Своето величие и мощ върши всичко във всички, за всички създадени от Него твари е невидим и е невъзможно да се опише. Но не остава непознаваем: чрез Неговото Слово всички имат възможността да узнаят, че Отец е единствен Бог, Който съдържа всички неща и на всички тях дава съществуване, както е написано в Евангелието: „Бога никой никога не е видял. Единородният Син, Който е в недрата на Отца, Той Го обясни“ (Йоан 1, 18).

От самото начало, прочее, Синът разкрива Отца, защото от самото начало е с Отца и показа на човешкия род своевременно пророческите видения, различните дарове, служенията и прославата на Отца според един план, който е изцяло ред и хармония. А където има ред, там има и хармония; където има хармония, там е и подходящото време; а където е подхоящото време, там е и благодеянието.

Затова Словото стана разпределител на Божията благодат за доброто на хората. В тяхна полза То изгради цялото „домостроителство“ на спасението, показвайки на хората Бога и представяйки човека на Бога. Запази, обаче, невидимостта на Отца, та човекът да не презре Бога и винаги да има Някого, към Когото да се стреми. Същевременно направи Бога видим за хората чрез множество провиденциални събития, та човекът да не бъде лишен напълно от Бога и да не затъне по тази причина в своето нищожество, защото живият човек е слава Божия, а човешкият живот проявява Бога. А ако разкриването на Бога чрез сътвореното дава живот на всички твари на земята, много повече от това Откровението на Отца, станало чрез Словото, дава живот на онези, които виждат Бога.

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.