26 декември – Свети Стефан

26 декември – Свети Стефан, Дякон и Първомъченик (Празник)

 

Свети Стефан, „мъж, изпълнен с вяра и Дух Свети“ (Деян. 6, 5), е един от първите седем Дякони, избрани от Апостолите, за да бъдат техни помощници, и да се грижат за нуждите на бедните членове на християнската общност в Йерусалим. Заради проповедническата си дейност е изправен пред съда на първосвещениците: в словото си привежда неоспорими доказателства, почерпени от Писанията, за това, че Христос е очакваният Месия. Разгневената тълпа го убива с камъни, а той, виждайки небесата отворени, се моли преди смъртта си за своите убийци (Деян. 7, 57-60). Свети Стефан е първият Мъченик на зараждащата се Църква, засвидетелствал с проливането на кръвта си своята вяра в Христа през 33 или 34 г.

 

Думи на Папа Бенедикт XVI преди молитвата „Angelus“ на Площад „Свети Петър“ във Ватикана – 26 декември 2011 г.

Скъпи братя и сестри!

Днес, ден след тържествената Литургия за Господнето Рождество, честваме празника на Свети Стефан, Дякон и пръв Мъченик на Църквата. Историкът Евсевий Кесарийски го определя като „съвършен Мъченик“ (Die Kirchengeschichte V, 2, 5: GCS II, 1, Lipsia 1903, 403), тъй като в Деянията на Апостолите е писано: „Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и личби между народа“ (Деян. 6, 8). Свети Григорий от Ниса коментира това: „Той бе почтен и изпълнен със Светия Дух човек: с добър дух изпълняваше задачата си да храни бедните и свобоодно, със силата на Светия Дух затваряше устата на враговете на истината“ (Sermo in Sanctum Stephanum II: GNOX, 1, Leiden 1990, 98). Човек на молитвата и евангелизацията, Стефан, чието име означава „венец“, получава от Бога дара на мъченичеството. Защото той, „изпълнен с Дух Свети …, видя славата Божия“ (Деян. 7, 55), и докато го убиват с камъни, се моли за обвинителите си: „Господи, не им зачитай този грях!“ (Деян. 7, 60). Затова Източната Църква пее в своите химни: „Камъните станаха за тебе стъпала и стълба за изкачване към небето … и ти достигна радостен до празничния сбор на Ангелите“ (MHNAIA t. II, Roma 1889, 694.695).

След поколението на Апостолите, Мъчениците заемат първото място в живота на християнската Общност. Във времената на най-големите гонения, тяхната възхвала е укрепвала трудния път на верните и е окуражавала търсещите истината да се обърнат към Господа. Затова Църквата с Божие одобрение почита мощите на Мъчениците и ги прославя с имена като „учители на живота“, „живи свидетели“, „духовни стълбове“, „мълчаливи посланици“ (Gregorio di Nazianzo, Oratio 43, 5: PG 36, 500 C).

Скъпи приятели, истинското подражание на Христа е любовта, която някои християнски писатели определят като „скрито мъченичество“. Във връзка с това Свети Климент Александрийски пише: „Онези, които изпълняват заповедите на Господа, му дават свидетелство с всяко свое дело, защото правят онова, което Той желае, и с вярност призовават името Господне“ (Stromatum IV, 7, 43, 4: SC 463, Paris 2001, 130). Както в древността, така и днес искрената привързаност към Евангелието може да доведе до пожертване на живота, и много християни в различни части на света са подложени на преследвания и понякога на мъченичество. Но, припомня ни Господ, „който устои докрай, ще бъде спасен“ (Мат. 10, 22).

Към Пресветата Мария, Царица на Мъчениците, да отправим нашата молитва, за да запази цялостно желанието ни за добро, особено към онези, които са против нас. Особено поверяваме на Божието милосърдие днес дяконите на Църквата, та, озарени от примера на Светия Дух, да сътрудничат, чрез специфичната си мисия, за делото на евангелизацията (cfr Esort. ap. postsin. Verbum Domini, 94).

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.