25 март Благовещение литургия

25 МАРТ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Тържество

 

Входен Антифон                       Срв. Евр. 10, 5. 7

Влизайки в света, Христос рече: Ето, идвам, Боже, да изпълня Твоята воля.

Казва се Слава…

 

Колекта

Боже, който благоволи Твоето Слово да приеме в утробата на Дева Мария истинско човешко тяло, стори ние, които призна­ваме нашия Изкупител като Бог и човек, да вземем участие в Неговия божествен живот. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Казва се Верую

 

Над даровете

Благоволи, всемогъщи Боже, да приемеш дара на Твоята Църква, която във Въплъщението на Твоя Единороден Син признава своето начало, и стори с радост да чества Тайната на това тържество. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие за Благовещение

Св. Господ да бъде с вас.

О. И с твоя дух.

Св. Горе сърцата.

О. Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.

О. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душе­спасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже, чрез Христа нашия Гос­под. За Когото при небесната вест Девицата узна, че ще се роди всред човеците и за човеците, Когото Тя зачена по делото на Свети Дух и носи с неизразима любов в непороч­ната си утроба. За да се изпълни вярата в обещанията на си­новете Израилеви и да се открие на света като очакваният Спасител на народите. Чрез Когото Ангелското войнство, което ликува във вечността пред Твоето лице, обожава Твое­то величие. Молим Ти се, благоволи и нашите гласове с общо ликуване да се слеят с техните, като казваме:

 

Причастен Антифон                         Ис. 7, 14

Ето Девицата ще зачене и ще роди Син и ще Му нарекат името Емануил.

 

Следпричастна

Утвърди, молим Ти се, Боже, в умовете ни Тайните на истин­ската вяра, та като Го признаваме за истинен Бог и чо­век, за­че­нат от Девицата, да заслужим по силата на Неговото въз­кре­сение, да стигнем до вечната радост. Чрез Христа на­шия Господ.

         

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.