25 март – Благовещение Господне

25 март – Благовещение Господне, (Тържество)

 

Това тържество отбелязва едно велико събитие в човешката история – Благата Вест за изпълнението на Божиите обещания, дадени чрез пророците, за идването на света на Месията – Освободител. Тази вест Архангел Гавриил донася на Мария, скромната Девица от Назарет (Лука 1,26-38). Избрана още от майчината си утроба да стане родителка на Божия Син и предпазена от всеки грях, Мария трябва да направи свободно своя избор: да приеме Божията воля и да зачене под действието на Светия Дух Онзи, Който ще освободи човечеството от робството на греха и смъртта. Уповавайки се на Бога без никакво съмнение, доверявайки му се докрай, Мария изрича своето «да» на Неговия план и като нова Ева става Божия сътрудница в историята на спасението: «Ето слугинята Господня. Нека ми бъде според Твоята дума».

 

Из „Послания” на Свети Лъв I Велики, Папа и Църковен Учител

(Послание 28 до Флавиан, 3-4; Patrologia Latina 54,763-767)

Божието Величие прие унизеността на нашата човешка природа, силата прие слабостта, онова, което е вечно, прие нашата смъртност. За да изплати дълга, който тежеше над човешкото ни състояние, онова естество, което не познава страдание, се обедини с нашата познаваща страданието човешка природа. Всичко това стана, за да се осъществи нашето спасение: Самият и единствен посредник между Бога и хората, Човекът Исус Христос, неподвластен на смъртта от една страна, от друга страна трябваше да познае смърт.

Истинско, цялостно и съвършено бе естеството, в което Бог се роди, но същевременно истинско и съвършено е божественото естество, в което Той остава непроменим. В Него е цялата Негова божественост и цялата наша човешка природа.

Под „наша природа” разбираме онази природа, която е била създадена от Бога в самото начало и е била приета от Словото, за да бъде изкупена. Но в Спасителя няма и следа от злините, които изкусителят внесе в света и които бяха възприети от изкусения човек. Христос пожела да вземе върху Себе Си нашите слабости, но не и да участва в нашите вини.

Той прие положението на слуга, но без да се оскверни с грях. Въздигна човешката природа, но не понижи божествената. Неговата слизане на земята направи видимо невидимото, направи смъртен Твореца и Господаря на всички твари. Но най-важното за Него бе милосърдното Му скланяне над нашата унизеност, изразило се в загубата на Неговата мощ и на властта Му. Той бе Създател на човека в божествената Си същност и човек – в положението Си на слуга. Той бе Самият наш Спасител.

Божият Син, прочее, навлиза в унизеността на този свят, слизайки от небесния Си трон, без да изостави славата на Отца. Той навлиза в ново състояние, ражда се в един нов свят. Влиза в ново състояние: Сам по Себе Си невидим, става видим в нашето естество; безкраен – оставя се да бъде ограничен; съществуваш преди всички векове – заживява във времето; Господар, властващ над вселената – укрива безкрайното Си величие и приема вида на слуга; безсмъртен и неподлежащ на страдание – бидейки Бог, не сметна за унижение да стане страдащ и подчинен на законите на смъртта Човек.

Онзи, прочее, Който е истински Бог, е и истински Човек. Няма нищо измислено в това единство, защото в него присъства и унизеността на човешката природа, и величието на божественото естество.

Бог не търпи промяна поради Своето милосърдие – така и Човекът не търпи промяна поради полученото достойнство. Всяка от двете природи действа в общение с другата по начина, който й е присъщ. Словото върши това, което е присъщо на Словото, а човешката природа прави това, което е присъщо на човешката природа. Първата от тези две природи блести поради чудесата, които върши, втората пък се проявява в безчестието, което претърпява. И както Словото не се отказва от славата, която притежава и която е във всичко равна на славата на Отца, така и човешката природа не изоставя нещата, присъщи на човешкото естество.

Няма да престанем да повтаряме: Един и същ е Този, Който е наистина Син Божи и наистина Син Човечески. Той е Бог, защото „в началото бе Словото, и Словото бе у Бога, и Бог бе Словото” (Йоан 1,1). Но е и Човек, защото „Словото стана плът и заживя между нас” (Йоан 1,4).

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.