24 юни рожд. св.Йоан Кръстител навечерие литургия

24 ЮНИ

РОЖДЕНИЕТО НА СВ. ИВАН КРЪСТИТЕЛ

Тържество в навечерието

 

Входен Антифон                  Лк. 1,15.14

Той ще бъде велик пред Господа, и още от утробата на майка си ще се изпълни с Дух Свети, и мнозина ще се радват за рождението му.

Казва се Слава…

 

Колекта

Стори, молим ти се, всемогъщи Боже, твоето семейство да вървипо пътя на спасението и следвайки наставленията на блажения Иван Предтеча, да достигне сигурно до Този, когото той предсказа, нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

Казва се Верую

 

Над даровете

Господи, погледни благосклонно на даровете на тоя народ, принесени при тържеството на блажения Иван Кръстител, и стори да следваме с дължима набожност това което извършваме тайнство. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие за Св. Иван Кръстител

Св. Господ да бъде с вас.

О. И с твоя дух.

Св. Горе сърцата.

О. Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.

О. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспаси­телно, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.

Ние възхваляваме Твоето величие чрез блажения Иван, Хрис­товия Предтеча, когото между родените от жена Ти освети с осо­бена чест, който при рождението си причини голяма ра­дост и още не роден се възрадва поради идването на Спа­сителя, и единствен между всички пророци посочи Агнеца на изкуплението. Той кръсти също във водата, която трябваше да бъде осветена, самия Автор на кръщението и заслужи да из­върши свидетелстването на Христа с проливане на кръвта си.

Затова и ние с небесните сили Те прославиаме винаги на зе­мята, като безспирно възклицаваме на Твоето величие:

 

Причастен Антифон                            Лк. 1,68

Благословен Господ Бог Израилев, защото посети и изкупи своя народ.

 

Следпричастна

Господи, нека мощната молитва на блажения Иван Кръстител придружава нас, които си нахранил при евхаристичната трапеза, и този, който възвести, че Агнецът ще отнеме греховете ни, нека ни изпроси да бъде милостив към нас същият този твой Син, който е Бог и с тебе живее и царува през всички векове на вековете

       

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.