24 юни рожд. св.Йоан Кръстител в деня литургия

24 ЮНИ

РОЖДЕНИЕТО НА СВ. ИВАН КРЪСТИТЕЛ

Тържество в деня

 

Входен Антифон                    Ив. 1, 6-7; Лк. 1, 17

Яви се човек, изпратен от Бога, чието име беше Иван. Той дойде да сви­детелства за светлината, да приготви на Господа народ съвършен.

Казва се Слава…

 

Колекта

Боже, който вдъхнови блажения Иван Кръстител да подготви съвършен народ на Христа Господа, дай на Твоята Църква бла­годатта на духовните радости и ръководи душите на всич­ки верни по пътя на спасението и мира. Чрез нашия Гос­под Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и ца­рува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

Казва се Верую

 

Над даровете

Боже, с дарове обсипваме Твоя олтар, чествайки с подоба­ва­ща почит рождението на блажения Иван Кръстител, който оповести идващия Спасител на света и посочи присъствието Му. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие за Св. Иван Кръстител

Св. Господ да бъде с вас.

О. И с твоя дух.

Св. Горе сърцата.

О. Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.

О. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспаси­телно, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.

Ние възхваляваме Твоето величие чрез блажения Иван, Хрис­товия Предтеча, когото между родените от жена Ти освети с осо­бена чест, който при рождението си причини голяма ра­дост и още не роден се възрадва поради идването на Спа­сителя, и единствен между всички пророци посочи Агнеца на изкуплението. Той кръсти също във водата, която трябваше да бъде осветена, самия Автор на кръщението и заслужи да из­върши свидетелстването на Христа с проливане на кръвта си.

Затова и ние с небесните сили Те прославиаме винаги на зе­мята, като безспирно възклицаваме на Твоето величие:

 

Причастен Антифон                              Лк. 1, 78

Поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети като Из­гряващото Слънце свише.

 

Следпричастна

Подкрепени на Трапезата на небесния Агнец, молим Ти се, Боже, Твоята Църква ликувайки поради рождението на бла­же­ния Иван Кръстител, да познае Христа, Автора на свое­то възраждане, Когото той оповести, че идва. Който живее и ца­ру­ва през всички векове на вековете.

       

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.