24 юни – Рождение на Свети Йоан Кръстител

24 юни – Рождение на Свети Йоан Кръстител (Тържество)

 

Рождението на Свети Йоан Кръстител е неотменно свързано с кулминацията на историята на спасението – с въплъщението на Единородния Син Божи: очаквания от векове от народа на Израил Месия. Призванието на Йоан е да даде свидетелство за Исус и да приготви народа за пристигането Му. Архангел Гавриил възвестява в Йерусалимския Храм на възрастния свещеник Захария, че безплодната му съпруга Елисавета ще зачене „в старините си“ и ще роди син, който ще бъде посветен на Бога и „велик пред Господа“. Заради съмненията си Захария онемява и проговаря едва когато Божието обещание се осъществява и Елисавета ражда син, на когото дават името Йоан („Дар на Господа“). Тогава Захария прославя Бога с химна „Benedictus“ („Благословен да е Господ“, Лука 1, 68-79) и възвестява, че това дете „ще се нарече избран пророк на Всевишния“ и „ще проправи пътищата на Господа“.

 

Из „Слова“ на Свети Августин, Епископ и Църковен Учител

(Слово 293, 1-3; Patrologia Latina 38, 1327-1328)

Църквата чества рождението на Йоан, като му придава особен свещен характер. Всъщност ние не празнуваме тържествено рождения ден на никой друг светец. Празнуваме обаче рождението на Йоан и това на Христос. Но Йоан е роден от жена в напреднала възраст и вече прецъфтяла. А Христос е роден от съвсем млада Девица. Бащата не повярва на вестта за бъдещото раждане на Йоан и онемява. А Девата вярва, че от нея ще се роди Христос, и Го зачева във вярата.

Йоан, изглежда,  е бил поставен за граница между двата Завета – Стария и Новия. И че наистина е в известен смисъл такава граница, го обявява Сам Господ, когато утвърждава: „Законът и пророците бяха до Йоан“ (Лука 16, 16). Тоест, той обединява в себе си от една страна Стария Завет, и от друга – възвестяването на Новия. По отношение на Стария Завет – той се ражда от двама стари хора. По отношение на Новия – провъзгласен е за пророк още в майчината си утроба. Още преди да се роди, Йоан възликува в утробата на майка си при пристигането на Мария. Заслужава името „пророк“ още преди да се появява на бял свят. Посочен е за такъв от Онзи, на Когото ще стане Предтеча, още преди да е бил видян от Него. Това са божествени неща, които надминават границите на човешката нищожност. Накрая се ражда, получава име и се развързва езикът на баща му. Достатъчно е само позоваването на случилото се, за да бъде обяснен образът на таздействителността.

Захария мълчи и загубва гласа си до раждането на Йоан, Предтечата Господен, и едва тогава възвръща говора си. Какво е мълчанието на Захария, ако не пророчество, все още недобре дефинирано и неясно преди проповедта на Христа? То се проявява при Неговото идване. Става ясно, когато пристига Предреченият. Развързването на езика на Захария при раждането на Йоан е същото като раздирането на храмовата завеса при Страданията Христови. Ако Йоан щеше да възвестява себе си, нямаше да се отвори устата на Захария. Езикът му се развързва, защото се ражда гласът. Защото Йоан, докато възвестява Христа, е запитан: „Кой си ти?“ (Йоан 1, 19). Той отговаря: „Аз съм глас на викащия в пустинята“ (Йоан 1, 23 ). Гласът е Йоан, докато за Господа се казва: „В началото бе Словото“ (Йоан 1, 1). Йоан е глас за кратко време; докато Христос е отвека вечното Слово.

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.