23 февруари – Свети Поликарп

23 февруари – Свети Поликарп, Епископ и Мъченик (Възпоминание)

 

Свети Поликарп ( 69 или 70 – ок. 160) е ученик на Свети Апостол и Евангелист Йоан. Избран е за епископ на родния си град Смирна в Мала Азия. Ок. 154 г. посещава Рим, където се среща с папа Аницет I (155 – 166), с когото дискутира по въпроса за датата на Пасха, празнувана по различно време на Запад и на Изток. Макар да не се стига до разрешаване на въпроса, Църквите остават в общение и мир помежду си. Когато Свети Игнатий Антиохийски е воден от стражи в Рим, за да претърпи мъченичество, е приет в Смирна от Свети Поликарп, когото възхвалява в едно от своите послания. По времето на император Марк Аврелий (161 – 180) римският проконсул в Азия Стаций Квадрат започва преследване срещу християните в тази провинция. Свети Поликарп е изправен пред съда му, осъден е на смърт и е изгорен на клада. Той е един от първите християнски писатели, чиито творби ( „Послание до филипяни”) са достигнали до наши дни.

 

Четиво от Римския Бревиарий за Възпоминанието на Свети Поликарп

Из „Послание на Църквата в Смирна за мъченичеството на Свети Поликарп

Когато беше приготвена кладата, Поликарп съблече всичките си дрехи и като свали препаската си, понечи да снеме и обувките  си – нещо, което преди не правеше, защото всички верни се надпреварваха кой по-бързо ще докосне тялото му. Защото и преди мъченичеството си той бе обграден с всяка почит заради светостта на живота си. Веднага донесоха всички инструменти, приготвени за кладата му. Но когато се готвеха да го приковат с гвоздеи, той им каза: „Оставете ме така: защото Онзи, Който ми дава благодатта да претърпя огън, ще ми помогне и да остана неподвижен на кладата, без да е нужно да ме приковавате”. И те не го приковаха с гвоздеите, а само го завързаха.

Тогава той, завързан с ръце на гърба, като овен без недостатък, избран за приятна Богу жертва от многобройно стадо и готов за приношение, като вдигна очи към небето, каза: „Господи, всемогъщи Боже, Отче на Твоя възлюбен и благословен Син Исус Христос, чрез Когото Те познахме; Боже на Ангелите и на Добродетелите, на всяко създание и на целия род на праведниците, които са живи пред лицето Ти: Аз Те благославям, задето ме намери достоен за този ден и за този час да взема участие, заедно с всички мъченици, в чашата на Твоя Христос, за възкресение на душата и тялото във вечния живот, в нетленността чрез Светия Дух. Да мога днес да бъда приет заедно с тях пред лицето Ти, като богата и желана жертва, така, както Ти, Боже, без измама и истински, си я приготвил и, след като  ми позволи да я видя предварително, сега я осъществяваш.

Затова и за всички други неща аз Те хваля, благославям Те, прославям Те заедно с вечния небесен Свещеник Исус Христос, Твоя възлюбен Син, чрез Когото на Тебе и на Светия Дух да бъде слава сега и в бъдещите векове. Амин”.

След като каза „Амин” и завърши молитвата си, приготвилите кладата запалиха огъня. Когато се издигна голям пламък, ние, които имахме възможността да виждаме всичко отлично, станахме свидетели на едно чудо и останахме живи, за да възвестяваме на другите случилото се.

Огънят образува дъга и също като платно на кораб, издувано от вятъра, заслони като стена тялото на мъченика. Тялото му остана по средата, но нямаше вид на изгаряща плът, а на изпечен хляб или на нажежено злато или сребро. И ние усетихме безкрайно сладко ухание, като от тамян или от скъпоценен парфюм.

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.