21 ноември – Въведение Богородично

21 ноември – Въведение на Блажена Дева Мария (Възпоминание)

 

Преданието разказва, че Мария, зачената без грях, е представена като малка на Бога в Йерусалимския храм. Това е пророчески знак за пълното й посвещаване на Божията воля. Мария е пример и модел за всека душа, която се посвещава на Господа.

 

Из „Слова“ на Свети Августин, Епископ и Църковен Учител

( Слово 25, 7-8; Patrologia Latina 46, 937-938)

Обърнете внимание, моля ви, на онова, което бе казал нашият Господ Исус Христос, протягайки ръка към учениците Си: „Ето Моята майка и Моите братя; защото който изпълни волята на Моя Отец небесен, той Ми е брат, и сестра, и майка“ (Мат. 12, 49-50). Но нима не е изпълнила волята на Отца Дева Мария, която повярва с вяра, зачена с вяра, избрана бе за онази, която трябваше да роди сред хората нашето спасение, бе създадена от Христа много преди Христос да се въплъти в нея? Изпълнила бе, да, със сигурност бе изпълнила волята на Отца пресветата Мария, и затова по-важно за нея е, че е била ученичка на Христа, отколкото това, че е станала Негова майка. Повтаряме това: за нея бе по-голямо достойнство и по-голямо щастие  това, че е била ученичка на Христа, отколкото, че е станала Негова майка. Затова Мария е била блажена защото още преди да роди на бял свят Учителя, Го е носила в утробата си.

Помисли колко е вярно това, което казвам. Когато Господ минаваше, следван от тълпите, и вършеше божествените Си чудеса, една жена възкликна: „Блажена е утробата, която Те е носила!“ (Лука 11, 27). Блажена е утробата, която Те е носила! И понеже щастието не бива да се търси в плътта, какво отговаря Господ? „Да, но блажени са и тези, които слушат словото Божие и го пазят“ (Лука 11, 28). Мария е блажена именно защото е слушала Божието слово и го е спазвала. Всъщност тя е пазила повече истината в ума си, отколкото плътта в утробата си. Христос е истина, Христос е плът. Христос е истина в ума на Мария; Христос е плът в утробата на Мария. Струва повече това, което е в ума, от онова, което е в утробата.

Мария е свята, Мария е блажена, но Църквата е повече от Дева Мария. Защо? Защото Мария е част от Църквата: свят член, изключителен член, член, който надминава всички други по достойнство, но е винаги член по отношение на цялото тяло. А щом е член на тялото, тогава, разбира се, тялото е много по-важно от един свой член. Господ е Главата, Христос е изцяло и Глава, и Тяло. Какво да кажем? Имаме божествен Глава, наш Глава е Бог.

Затова, възлюбени, внимавайте добре: и вие сте Христови членове, и вие сте тяло Христово. Погледнете по какъв начин сте това, защото Той казва: „Ето Моята майка и Моите братя“ (Мат. 12, 49). Как можете да бъдете майка на Христа? Който слуша и изпълнява волята на Отца Ми, той е за Мен брат, сестра и майка ( ср. Мат. 12, 50).

Когато казвам „братя“, когато казвам „сестри“, ясно е, че говоря за едно единствено наследство. Затова в Своето милосърдия Христос, бидейки единствен, не пожела да бъде сам, а направи така, че и ние да станем наследници на Отца и Негови сънаследници на Неговото наследство.

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.