Dominus Vobiscum

200 въпроси и отговори за вярата

Това е словото Божие

Тази страница може да ви бъде полезна, ако имате желание да израснете във вярата и да укрепите  своята връзка с Исус. Проектът Tweeting with GOD (#TwGOD) предава основите на вярата в Бог въз основа на учението на Библията и на Католическата църква. 

Въпросите и отговорите са взети от книгата на отец Мишел Ремъри – ТУИТОВЕ ЗА БОГ.

Въпросите в тази книга са реални въпроси, поставени от млади хора. Това са младежи, които в продължение на няколко години на всеки две седмици се събираха в църквата на автора в Лайден, Холандия (недалеч от Амстердам), за да обсъждат своята вяра. Нарекоха своята група JP2 Group, на името на папа Йоан Павел II.

Част 1 – Въпроси за Бог: началото и краят

Сътворение или съвпадение?

Библията: истина или лъжа?

Четейки Библията

Основни събития в Стария завет

Какво е сторил Исус за нас?

Какво прави Светият Дух?

Злото и страданието

Дева Мария и ангелите

Небе, ад или чистилище?

Част 2 – Въпроси за Църквата: произход и бъдеще

Църквата днес

Произход на Църквата

Исус, Апостолите и папата

Римляните, съборите и Отците на Църквата

Мюсулманите, варварите и Православието

Към Реформацията

Отговорът на Църквата

Църквата през двайсети век

Част 3 – Въпроси за теб и Бог: молитви и тайнства

Личната молитва

Видове молитва

Традиции и благочестие

В църквата

Литургия

Големите църковни празници

Тайнствата

Евхаристията

Източните католици

Част 4 – Въпроси за християнски живот: вяра и етика

Призвание

Християнски живот

Присив към святост

Сексуалност

Човещкият живот

Искуствено оплождаване, ембриони и клониране

В края на живота

Общество и общност

Проектът Tweeting with GOD (#TwGOD) предава основите на вярата в Бог въз основа на учението на Библията и на Католическата църква. Вижте също интернет страницата www.tweetingwithgod.com и приложението #TwGOD.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.